Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn – også for børn, der er anbragt uden for hjemmet i plejefamilie, på opholdssted eller døgninstitution.

Men alt for få børn og unge er klar over, at de har rettigheder, når de bliver anbragt. Derfor sætter Socialstyrelsen fokus på anbragtes rettigheder i en række korte temafilm, der henvender sig direkte til børn og unge →

mediefil1

mediefil2

Temafilmene fra Socialstyrelsen tager udgangspunkt i børns rettigheder, som de er defineret i FN’s Børnekonvention, inklusive

→  Retten til omsorg og beskyttelse

→  Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse

→  Retten til inddragelse

→  Retten til privatliv

→  Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed

→  Retten til familieliv

→  Retten til værdig og respektfuld behandling

→  Retten til at klage

”Det er temafilm, der taler i øjenhøjde til børn og unge og vi anbefaler dem derfor varmt”, siger sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, Inge Marie Nielsen og tilføjer:

”Børnesagens mandat og værdigrundlag er FN’s Børnekonvention og alt vores arbejde tager udgangspunkt i, at børns rettigheder skal respekteres. Vi anbefaler fx at Børnekonventionen bliver en fast del af pensum i folkeskolen, ligesom børneretlige perspektiver bør indgå som fag på videregående uddannelser som fx pædagog, socialrådgiver, skolelærer m.v.

egnet

Børnerådet har også udarbejdet en række pjecer om børn og unges rettigheder i forbindelse med en anbringelse:

→  Nadia og Magnus flytter hjemmefra

→  Når du ikke kan bo derhjemme (8-11 år)

→  Når du ikke kan bo derhjemme (12-17 år)

Siden 2008 har Børnesagens Fællesråd været med i en samarbejdsgruppe om Børnekonventionen sammen med et antal danske organisationer, der også er aktive i arbejdet for børns rettigheder.

Gruppen mødes 4-6 gange pr. år for at drøfte fælles initiativer og henvendelser til myndighederne, udveksle erfaringer m.v.

Samarbejdsgruppen har endvidere taget initiativ til, at Socialministeriet 2 gange årligt afholder et tværministerielt møde med Samarbejdsgruppen. I disse tværministerielle møder følges der op på rapporter til FNs Børnekomité, og der drøftes de anbefalinger, som Danmark får hver 5. år fra FN’s Børnekomité.

Børnesagens Fællesråd koordinerer på Samarbejdsgruppens vegne forberedelsen og afviklingen af de tværministerielle møder.

Se også: Det siger Børnekonventionen om din ret til indflydelse