Børnesagen ønsker bedre forhold for anbragte børn og unge. Børnene og de unge ønsker at blive lyttet til og blive taget alvorligt – i forholdet til sagsbehandlerne, til pædagogerne og plejeforældrene. Børnene ønsker mere indflydelse på eget liv – når det handler om skoleforhold, regler, hjemmebesøg, sundhed, magtanvendelser osv.

Manglende viden om rettigheder

Anbragte børn mangler alt for ofte viden om deres rettigheder. De ved ikke, hvad de kan forvente, eller hvad de kan kræve. Må de voksne fx tage ens mobiltelefon? Har man ret til at tale alene med sine forældre – og har man krav på lommepenge? Der skal gøres en større indsats for at oplyse anbragte børn om deres rettigheder – og vel og mærke i et sprog, der er til at forstå.  Børnene skal også vide, hvor de selv kan søge flere oplysninger.

Anbefalinger

– Tilsynsmekanismerne skal fungere efter loven.

– Sagsbehandleren skal være til at komme i kontakt med for børnene.

–  Socialrådgivernes uddannelse skal styrkes – evt. i form af en specialuddannelse eller certificering i forhold til udsatte børn og unge.

– Det enkelte barns behov og ønsker skal stå i centrum, når der tages stilling til anbringelsessted og skoletilbud, og der skal lægges stor vægt på støtte til lektierne i hverdagen.

Kritisable magtanvendelser

Mange anbragte børn oplever, at voksne for hyppigt og uden god grund griber til magtanvendelse. Børnene fortæller også om procedurer og retningslinjer, der ikke overholdes, fx ved at deres udlægning af episoderne destrueres, ikke vedlægges indberetningsskemaet eller aldrig dokumenteres.

Det er uholdbart, at man på én institution ser magtanvendelse som en selvfølgelig nødvendighed, mens man på en anden institution stort set kan undgå dem. Den faglige refleksion og de pædagogiske overvejelser om magtanvendelsens rolle i det daglige arbejde bør ikke spænde så bredt i det danske anbringelsessystem.

– Der er brug for en kritisk debat om praksis og kultur om magtanvendelse.

– Der er behov for en systematisk, national registrering af magtanvendelse.

– Anbringelsesstederne skal være mere åbne om praksis på området.

– Kravet om, at alle indberetninger skal indeholde barnets version af episoden, skal overholdes.

Efterværn

Børnesagen ønsker at børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet, skal have tilbud og et efterværn – fx i form af en kontaktperson eller en mentor, der støtter den unge i at fastholde et uddannelsesforløb og hjælper med de praktiske ting, der er forbundet med en selvstændig tilværelse i egen bolig.