Børne og ungepolitisk høring – Sexuel risikoadfærd hos børn og unge – Program

Opsummering af spørgeskemaundersøgelse

Simon Kollerups åbningstale

 

Anne Grytbakk -_Ungdom og seksuelle gråsoner

 

Mimi Strange – Seksuel adfærd hos anbragte børn og unge

 

Mikkel Balslev – Børns stemmer

 

 

Penille Rasmussen – Seksuel risikoadfærd

 

Tina Maria Larsen – Hvad virker