Hvordan bidrager civilsamfundet til den danske velfærd? Og hvordan sikrer vi udsatte børn og unge i fremtiden?

 

TILMELD DIG HER

 

Sted: Fællessalen i Folketinget, Christiansborg, København

Tid: 23-11-2017 – 09:00 – 14:55.

Deltagergebyr: 395kr per person, dog kun 300kr ved tre samtidige tilmeldinger.

Antallet af pladser er begrænset. Tilmelding er nødvendig.

Høringen ”Hvordan bidrager civilsamfundet til den danske velfærd? Og hvordan sikrer vi udsatte børn og unge i fremtiden?” sætter fokus på samskabelse.

På høringen kan du blandt andet møde Troels Ravn, fmd. for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, Bjarne Ibsen, professor på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, Laura Auken, chef for Centret for Frivilligt Socialt Arbejde og Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Du får selv mulighed for at deltage i debatterne og stille spørgsmål samt overvære uddelingen af Børnesagsprisen 2017, der overrækkes af Stine Schmeichel og Christine Kvist, initiativtagere til Fodboldfonden, der støtter udsatte børn og unge i Danmark via Børnesagens stipendieprogrammer.

Se programmet her 

 

TILMELD DIG HER

 

Hvert år afholder Børnesagens Fællesråd en høring på Christiansborg, hvor vi sammen med eksperter, politikere og fagpersoner diskuterer samfundsforhold, der påvirker udsatte børn. I år skal det handle om samskabelse, og hvordan den nye praksis påvirker udsatte børn og unge.

Velfærden skal styrkes, og civilsamfundet opfordres i stigende omgang til at hjælpe med at løse en bred vifte af sociale problemer.

Den klassiske arbejdsdeling mellem den private, offentlige og civile sektor er i opbrud, og civilsamfundet er ikke længere udelukkende et supplement til den offentlige indsats, men ofte en integreret del af de ressourcer, som fx kommuner trækker på, når der skal løses velfærdsopgaver.

Kan NGO’erne bevare deres rolle som udsatte børn og unges fortalere over for det offentlige system i det nye velfærdpolitiske scenarie? Hvordan kan udsatte børn og unge profitere af samskabelse?

På denne høring sætter Børnesagens Fællesråd fokus på udfordringer, barrierer, resultater og erfaringer, som bringes frem i form af foredrag og cases, der tegner perspektiver for samskabelse, frivillighed og velfærd for udsatte børn og unge i fremtiden.

Vi glæder os til at se jer!