BØRNE- OG UNGEPOLITISK HØRING PÅ CHRISTIANSBORG

Børnesagens Fællesråds årlige høring på Christiansborg den 23. november skal i år handle om samskabelse. Velfærden skal styrkes, og civilsamfundet opfordres i stigende omgang til at hjælpe med at løse en bred vifte af sociale problemer. Kan NGO’erne bevare deres rolle som udsattes børn og unges fortalere over for det offentlige system i det nye velfærdpolitiske scenarie? Du kan tilmelde dig høringen og læse programmet her på siden.