BARNETS HUS: BAGSVÆRD OBSERVATIONS- OG BEHANDLINGSHJEM

Narkobørn er født af mødre, som under graviditeten har haft et massivt misbrug af narkotika – først og fremmest heroin, morfin og metadon. De fleste mødre har op til og under graviditeten ernæret sig som prosituerede. Børnene fødes med abstinenssymptomer afledt af skader på centralnervesystemet. Barnet Hus mestrer den komplicerede specialopgave med akut modtagelse og optimal behandling af abstinens børnene.

Formålet med projektet er at forbedre og optimere den akutte behandling af spædbørn, der er født med abstinenser, relateret til mødrenes stofmisbrug. Skønsmæssigt antages det, at der hvert år fødes ca. 100 børn af stofmisbrugere. Et flertal af disse – ca. 65% – anbringes udenfor hjemmet, bl.a. på Bagsværd Observationshjem, der ejes organisationen Barnets Hus.

Graviditeten er ofte kompliceret med høj forekomst af infektioner, leverbetændelse, fejlernæring og seksuelt overførte sygdomme. Fremmødet til svangerskabskontrol og undersøgelse er – i bedste fald – ringe og uregelmæssig og finder, om overhovedet, først sted meget sent i graviditeten.

Formentlig har både morfin, heroin og metadon en direkte væksthæmmende virkning på fosteret, og børnene fødes ofte for tidligt og med lav fødselsvægt. Abstinenssymptomerne optræder hos et flertal af børnene afhængigt af moderens stofindtagelse. Symptomerne, der relaterer sig til påvirkning af centralnervesystemet, inkluderer konstant irritabilitet, hyppige krampeanfald, opkastninger, diarre, tåreflod, øget svedtendens, manglende evne til at sove og i det hele taget finde ro.

Pludselig og uventet spædbørnsdødelighed i de første leveår forekommer 10 gange så ofte hos narkobørn som hos ”almindelige” børn. Narkobørn, der ikke får behandling – og narkobørn, der får kortvarig behandling, men derefter sendes hjem – er i risikozonen for alvorlige omsorgssvigt i form af blandt andet mangelfuld ernæring og mangelfuld stimulation, da de ofte overlades til sig selv.
Konsekvenserne af opvækst i en misbrugsfamilie er velbeskrevne i form at betydelige adfærdsvanskeligheder, følelsesmæssige og psykiske forstyrrelser og ofte et eget stofmisbrug.

For at forebygge denne udvikling er der i de fleste kommuner etableret et tæt samarbejde med en samlet koordineret indsats for den voksende klientel af gravide stofmisbrugere og børn født af misbrugere.

Bagsværd Observationshjem er med til at sikre høj kvalitet i behandlingen af denne sårbare og svage samfundsgruppe. Børn kan modtages akut og på alle tidspunkter af døgnet, og der modtages børn fra samtlige kommuner i Danmark. Der tilbydes også døgnbehandling af biologiske forældre sammen med barnet. Bagsværd Observationshjem har også lejligheder, hvor forældre – der har adopteret et barn – kan bo på afdelingen for at lære barnet og dets reaktionsmønstre at kende i trygge omgivelser med kvalificeret supervision.

Du kan læse mere om Barnets Hus her.

Barnets Hus blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2000.

RESULTATER : Observation, udredning og behandling af spædbørn i trygge rammer Specialuddannet personale, inklusive tilknyttet læge, psykolog og psykiater Familiebehandling, familieplejeordning og daginstitutioner