BØRN OG FAMILIER: PROJEKT STYRKET SAMVÆR

En fysisk hyggelig ramme og en fast pædagogisk støtteperson. Det er et af tilbuddene i Børn og Familiers projekt Styrket Samvær. Målgruppen for projektet er forældre, der har støttet eller overvåget samvær med deres familieanbragte børn.

Her kan forældre være sammen med deres børn når det er besluttet, at deres samvær skal overvåges/støttes af en repræsentant for kommunen eller Statsforvaltningen. Samværsrummene er indrettet så hjemligt som muligt, så man som familie kan foretage sig nogle af de ting, man sædvanligvis ville gøre der hjemme. Der er legetøj, tegnematerialer, spil, og video. Der er forplejning under samværet og der er mulighed for at fejre fødselsdage og andre højtider.

En indsats i samværsprojektet er forældresamtaler før og efter samværet. Formålet er at styrke barnets trivsel under samværet.  Forældresamtalerne skal støtte forældrene i at gennemføre samværet, så det bliver en positiv oplevelse for børn og forældre samt til størst mulig gavn for barnet. Samtalerne beror på frivillig deltagelse og giver blandt andet mulighed for, at forældrene kan forberede sig til samværet. Forældresamtalen rummer yderligere muligheder for et udviklingsperspektiv, hvor der arbejdes mere målrettet med at styrke forældrenes rolle som samværsforældre.

Projektet kan også tilbyde støttesamtaler med barnet før og efter samværet, fx hvor kontakten med forældrene er en belastning for barnet samt kontrolopgaver, fx vurdering af forældrenes tilstand før samværet. Om forældrene er påvirkede af medicin, alkohol eller andet i en sådan grad at samværet skal udsættes til en anden dag.

Deltagende organisationer i projektet er FABU, CESA, Familieplejen Storstrøm og Familieplejen Bornholm.

Du kan læse mere om Børn og Familier her.

Børn og Familier (De danske Plejehjemsforeninger) var medstifter af Børnesagens Fællesråd i 1903.

RESULTATER:

 

Kvalitetsudvikling i familieplejen Forældresamtaler som redskab når børn er anbragt i familiepleje Udviklingsperspektiv, hvor der arbejdes målrettet med at styrke forældrenes rolle som samværsforældre