Det mest triste ved at være på kontanthjælp er ikke fattigdommen i sig selv; det er tabet af menneskelig værdighed. Debatindlæg af sekretariatschef Inge Marie Nielsen, bragt i Politiken 22/3/2015.

Visse politikere plæderer for et kontanthjælpsloft, men burde plædere for værdighed.

Kontanthjælp gives af dem, der har – til dem, der ikke har. Værdighed opfører sig anderledes: Hvis jeg undlader at behandle nogen med værdighed, er det mig – og ikke dem – der er uværdig.

Mens det måske ikke er indlysende, hvordan værdighed kan sættes ind i et regneark, er det et prædikat, som alle borgere i Danmark instinktivt længes efter at kunne sætte på deres eget liv.

Det mest triste ved at være på kontanthjælp er ikke fattigdommen i sig selv; det er tabet af menneskelig værdighed.

Kontanthjælpsmodtagere må ikke arve.

Otto, 87-årig tidligere mekaniker fra Hirtshals, efterlader en beskeden arv til sin søn, der pga. psykiske problemer er på kontanthjælp. Men kommunen stopper kontanthjælpen og kræver, at sønnen skal leve af arven i den tid det tager at forbruge den, svarende til kontanthjælpsniveauet pr. måned.

Kontanthjælpsmodtagere kan ikke få udbetalt forsikringserstatning.

Efter et indbrud har May-Brith og Jimmy fra Vordingborg fået erstatning for de stjålne ejendele fra forsikringsselskabet. Men den erstatning trækker kommunen nu fra parrets kontanthjælp, så familien er nødt til at bruge forsikringserstatningen til husleje og mad i stedet for at erstatte de stjålne genstande.

Kontanthjælpsmodtagere må ikke vinde i lotterier

Nadia fra Nakskov vinder i den lokale ugeavis et ferieophold for sig selv og sine 3 børn i et vandland. Kommunen kræver, at familien lever af gevinsten i den tid det tager at forbruge den, svarende til kontanthjælpsniveauet pr. måned.

Kontanthjælpsmodtagere må ikke have en pension

Stig mister sine sygepenge og kommer på kontanthjælp. Men efter seks måneder stopper kommunen kontanthjælpen og kræver, at Stig hæver sin pensionsopsparing med tilbagekøbsret og spiser den op.

Denne liste over områder, kontanthjælpsmodtagere fratages autonomi i eget liv er langt fra udtømmende, men den giver et indblik i det overordnede princip: Tabet af værdighed. Kontanthjælpsmodtagere ligger i ydmygende, kommunal benlås i deres egen tilværelse.

debatpoludsnit

 

 

 

 

 

 

Børnesagens Fællesråd uddeler stipendier til kontanthjælpsmodtagere, der ikke har råd til at fejre deres unges konfirmation (eller nonfirmation) med fest, gaver, mad, tøj og Blå Mandag. Stigningen i antallet af ansøgere er eksplosiv: Siden forrige år er ansøgninger om konfirmationshjælp tidoblet.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets hjemmeside er kontanthjælpstaksten for en forsørger over 30 år 14.416 kr. om måneden, som der skal betales skat af – før husleje, forbrug, faste udgifter, tandlæge, fritid mv kan betales.

Kontanthjælpsmodtageren kan herudover søge samme tillægsydelser, som arbejdende på lave indkomster kan: Friplads i daginstitution og boligsikring. Det er ikke ydelser, som kontanthjælpsmodtageren får i rede penge, men det er disse ydelser, der nedtrappes benhårdt, så snart kontanthjælpsmodtageren kommer i arbejde.

Tænk hvis vi kunne reformere vores system, så det ikke indeholdt incitamenter til at holde folk i fattigdom. Så slap vi måske også for politiske kampagner, der ser det som en fornem opgave, at slå de i forvejen svage i hovedet med fejlfortolkede tal. Måske så vi kampagner, der rettede forargelsen mod systemet, der fastholder folk i fattigdom – og ikke mod den enkelte kontanthjælpsmodtager, der ikke har noget at have sit selvværd og sin værdighed i.

Tænk hvis vi supplerede regnearksøvelser og computerskabte finansmodeller med et simpelt spørgsmål: Hvad gør det ved os som samfund, at vi fratager tusindvis af mennesker deres værdighed?

Læs også: Børnesagens Fællesråd: Børn skal kun klage ét sted