Design og socialt ansvar går op i en højere enhed i LivaCreation, den socialøkonomiske virksomhed bag Børnesagsprisen, der overrækkes hvert år på Christiansborg.

 

Af: Virksomhedspraktikant Ida Eleni Nielsen

 

I den socialøkonomiske virksomhed, LivaCreation, arbejder Lisbeth Nordahl med at gøre udsatte kvinder klar til arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, som hun synes, i højere grad bør se potentialet i at ansætte socialt udsatte. De er nemlig rigtig dygtige.

”Det kom virkelig bag på mig. Jeg havde ikke selv gjort det”.

Sådan udtrykker designer, Lisbeth Nordahl, den oplevelse det var, da en af kvinderne valgte selv at gå på scenen og overrække Børnesagsprisen 2017 foran en fyldt Fællessal på Christiansborg.

Prisen var et perlebroderet vægtæppe, kreeret af en gruppe kvinder fra den socialøkonomiske virksomhed, LivaCreation. Sammen med Lisbeth havde de arbejdet på tæppet i flere måneder, og den eftermiddag i Fællessalen på Christiansborg kulminerede det hele.

”Det er jo et tydeligt bevis på, at de er stolte af det her. De vil gerne være afsender af det produkt, der er skabt”, siger hun.

Ejerskab og stolthed er ord, der går igen, når Lisbeth forsøger at beskrive, hvilke følelser der udvikles, når kvinderne sidder med nål og tråd i sy- og designværkstedet på Frederiksberg.

Lisbeth er designer og ankerkvinde i virksomheden. Det er en kreativ arbejdsplads, der gennem håndarbejde skal gøre kvinderne i tilbuddet bedre rustet til arbejdsmarkedet – et sted, der for mange af dem er en fjern og for nogle endda helt ukendt verden. LivaCreation er en del af rehabiliteringstilbuddet, LivaRehab der blandt andet tilbyder socialrådgivning, psykiaterhjælp, psykologhjælp og gældsrådgivning til kvinder, der har været i prostitution, udsat for seksuelle overgreb eller vold. Men selvom det umiddelbart kan lyde afslappende at sidde og sy som en del af en større rehabiliteringsproces, holder Lisbeth fast i, at LivaCreation ikke bare er et kreativt værksted.

Designer Lisbeth Nordahl underviser i sy-værkstedet, hvor deltagerne lærer håndværket fra bunden og syr interiørprodukter. Takket være centerets målsætning om ’empowerment af udsatte kvinder’ og Lisbeth Nordahls erfaring fra en lang design- og marketings-karriere bliver produkterne solgt i prestigebutikker, deriblandt Louisianas og Arkens designshops, samt i forretningen Stig P.

”Det er jo en arbejdsplads. Det er en meget rummelig arbejdsplads, men det er en arbejdsplads, hvor man skal møde til et tidspunkt, og hvis man ikke kommer, skal man huske at skrive en sms. Hvis du skal til læge, skal du huske at sige det i forvejen. Det er jo nogle helt elementære ting, men hvis du ikke har været på arbejdsmarkedet hele dit liv, så er det fremmed”, siger Lisbeth Nordahl.

Målet om at virke beskæftigelsesfremmende er tydeligt, men Lisbeth understreger samtidig, at der parallelt med kampen med symaskinen ofte sker en menneskelig udvikling hos kvinderne, som er mindst ligeså vigtig som at lære at komme til tiden. ”Jeg elsker, når jeg kan se, at kvinderne vokser. At de bliver dygtigere og får noget selvtillid. At de rykker sig videre fra, hvor de har været”.

Ejerskab skaber stolthed

Den dobbeltsidede udvikling, som håndarbejdet ifølge Lisbeth kan bidrage til, oplevede hun særligt i forbindelse med skabelsen af vægtæppet til Børnesagsprisen. De sidste to år har LivaCreation designet og produceret håndlavede vægtæpper, som er overrakt i forbindelse med Børnesagens Fællesråds årlige høring på Christiansborg og begge år har Lisbeth stået bag projektet.

”Det er mig, der finder på, hvad vi skal lave, men jeg tager udgangspunkt i de kompetencer, som kvinderne har og inddrager dem løbende i processen lige fra farvevalg til hvilke snore, der skal være hvor på tæppet. Det gør virkelig, at de bliver medejere og ikke bare bliver sat til at udføre ordrer”, fortæller hun.

I 2017 gik Børnesagsprisen til professor i socialt arbejde, Inge Bryderup. At vægtæppet skulle gives som en pris foran en stor forsamling, tilførte hele arbejdet en ekstra værdi, ikke mindst for kvinderne. Lisbeth forklarer, hvordan en af dem beskrev, at der for hende var en stor ære forbundet med at lave en pris, der skulle overrækkes ved et større arrangement. Sammen med to af kvinderne bag vægtæppet deltog Lisbeth i høringen på Christiansborg, hvor prisen skulle overrækkes.

Og dér havde stoltheden over at have siddet og syet på vægtæppet i mange timer pludselig også udviklet et kolossalt mod hos en af kvinderne. Mod på at stille sig op foran de mange mennesker og selv overrække vægtæppet. Selvom overrækkelsesceremonien kun tog et par minutter, blev øjeblikket et vidnesbyrd om en kvinde, der havde udviklet selvtillid og stolthed. ”Jeg synes, det er fantastisk at se, at nogle gange skal der sgu så lidt til, før at man som menneske bliver stolt af noget og får noget mere selvtillid. For at kunne komme videre”, fortæller Lisbeth med en tydelig stolthed i stemmen.

Professor Inge Bryderup med vægtæppet, designet af LivaCreation. Til højre for Inge Bryderup: Christine Kvist/Fodboldfonden og René Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd. Til venstre: Stine Schmeichel/Fodboldfonden

Flere virksomheder burde tage socialt ansvar

At have et job, hvor hun midt i skabelsen af tasker og puder samtidig medvirker til at løfte og udvikle udsatte kvinder, er en stor drivkraft for Lisbeth.

”Det giver simpelthen så meget mening. Det sociale er noget, der altid har optaget mig. Min retfærdighedssans har altid været ret høj”.

I forlængelse heraf kommer hun ind på, at mange flere virksomheder med fordel kunne tænke social bæredygtighed ind i deres profil ved at ansætte folk, der af den ene eller anden årsag er udsatte og uden for arbejdsmarkedet.
”For de er dygtige, de skal bare have lidt støtte”, udtaler Lisbeth.

LivaCreations produkter sælges i førende modeforretninger og på velbesøgte museer i hele landet. Og de købes, fordi de med Lisbeths ord er rigtig godt håndværk, ikke fordi de er lavet af udsatte kvinder.

”Hvis det kan lade sig gøre i den virksomhed, man er i, så synes jeg, at det er så vigtigt at fortælle, at der er mange måder at lave business på”.

I LivaCreation har de fundet en måde at forene produktion af smukt håndværk og menneskelig udvikling, alt imens genbestillingerne tikker ind.

Følg LivaCreation på Instagram HER.

Besøg LivaCreations webshop HER.