Vores mandat og arbejdsgrundlag er FN’s Børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991, og som vi derfor har pligt til at implementere i vores nationale lovgivning. Vi er med til at rapportere til FN’s Børnerettighedskomite om, hvordan forholdene er for børn i Danmark.

Børnekonventionen fastslår ”ethvert barns ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling”. I bestemmelsen anerkendes, at barnet har ret til den levestandard, der er tilstrækkelig for dets udvikling. Den indeholder nogle grundliggende normer for, hvilke omstændigheder der som minimum kræves, for at et barn kan udvikle sig.

Børn skal have til adgang til mad, tøj og bolig

I henhold til Børnekonventionens artikel 27 skal børn have adgang til de mest basale nødvendigheder. Det gælder blandt andet i forhold til mad, som skal være til rådighed for barnet i tilstrækkeligt og nærende omfang. Det gælder også med hensyn til tøj, som skal være passende for barnet i forhold til klimatiske, kulturelle og helbredsmæssige forhold. For at beskytte barnet mod kulde, regn og vind skal barnet endvidere have adgang til en rimelig bolig, som samtidig skal indeholde tilstrækkelig med plads til, at barnet har mulighed for at føre et passende privatliv.

Børn skal kunne udvikle sig alderssvarende og fuldt ud

Udover en ret for barnet til de mest basale nødvendigheder, indeholder artikel 27 også en ret for barnet til at leve under omstændigheder, der er tilstrækkelige for barnets fulde udvikling. Det gælder i forhold til fysisk og psykisk udvikling, men også for andre former for udvikling, som kendetegner hele og velfungerende individer. I forhold til barnets sociale udvikling, skal barnet fx have mulighed for at udvikle gode og sunde relationer til forældre, familie og jævnaldrende samt at deltage i alderssvarende sociale aktiviteter, blandt andet i form af leg og fritidsaktiviteter.

Alle børn skal gives lige muligheder

Børnekonventionens rettigheder gælder for ethvert barn. Det vil sige, at alle børn skal betragtes som ligeværdige og gives lige muligheder for at nyde børns rettigheder. De må således ikke udsættes for nogen former for forskelsbehandling fx på grund af race, køn, hudfarve eller familiens formueforhold. Børn må altså ikke forskelsbehandles og gives ringere mulighed for at nyde deres ret til en tilstrækkelig levestandard, fordi deres familier har knappe økonomiske ressourcer.

Vi har arbejdet aktivt for at børn i Danmark får deres egen Ombudsmand, som børn har det i fx Sverige, Norge, Island og Finland. Derfor er det en stor landevinding, at regeringen i november 2012 oprettede  Børnekontoret hos Folketingets Ombudsmand.

Vi håber, at det kommer til at gøre en forskel.

I Danmark har vi også et Børneråd, som taler børnenes sag og rådgiver regeringen og Folketinget om det bedste for børn.

Vi arbejder for, at alle børn får opfyldt deres rettigheder, som de er beskrevet i FN’s Børnekonvention.

Læs Børnekonventionen her