Samspillet mellem civilsamfund, det offentlige og det private er konstant under udvikling og ændring bl.a. med privatiseringer, udlicitering og det offentliges inddragelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver.

BF deltager i drøftelser om nye virksomhedsformer på det sociale område for udsatte børn og unge ud fra barnets bedste.
Børnesagens Fællesråd vil fokusere på, at faglighed og frivillighed, der kan supplere hinanden og bidrage til debatter, der kan udvikle frivilligheden.