Det er Børnesagens vision, at udsatte børn og unge skal have den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. I den forbindelse skelner vi mellem begreberne forebyggelse og tidlig indsats.

Forebyggelse retter sig mod normalområdet; mod alle børn og unge – og mod udvalgte grupper med kendte risikofaktorer – fx i form af boligsocialt arbejde, sociale aktiviteter i fritids- og ungdomsklubber,  SSP-samarbejde, fødselsforberedelse, kostvejledning hos den praktiserende læge, bedre adgang til sportsaktiviteter, lektiecafeer m.v.

Tidlig indsats er konkret rettet mod det enkelte barn, den enkelte unge eller mod den enkelte familie. Med tidlig indsats signaleres, at et barn eller en ung skal have hjælp så tidligt som overhovedet muligt. Det er relevant og afgørende, at indsatsen iværksættes ved første bekymring i forhold til barnets eller den unges tarv og trivsel. Formålet er, at forhindre problemerne i at vokse sig store og omkostningstunge.  Tidlig indsats er fx individuelle støtte- og  kontaktpersoner,  psykologhjælp, lektiehjælp, mentorordning og anbringelse uden for hjemmet.

Med en tidlig indsats er der fokus på at arbejde fremadrettet og se på, hvad man vil opnå frem for, hvad man vil undgå.  En tidlig indsats kan være omfattende eller mindre omfattende, dyr eller billig – det afgørende er, at den er der.

Læs debatoplæg om forebyggelse og tidlig indsats her: Forebyggelse