Social slagside

Børn, der har gode opvækstbetingelser, som trives i skolen og som har positive sociale relationer til voksne, begår sjældent kriminalitet. Den ungdomskriminalitet, der begås, har massiv social slagside. Derfor er det på de sociale parametre, der skal sættes ind – og ikke på de strafretlige.

Børnesagens Fællesråd er fortaler for et samfund, der ikke sender børn i fængsel.  Vi glæder os over, at den kriminelle lavalder er hævet fra 14 til 15 år, men savner samtidig øget fokus på sociale tiltag overfor kriminalitetstruede med ressourcesvag baggrund. For det første er det mere effektivt med forebyggende indsats, end det er at svinge pisken. For det andet er det mere værdigt overfor det enkelte menneske. Uddannelse, opdragelse, konfliktmægling og mentor indsatser er en investering i fremtiden – hvilket straf og indespærring ikke er.

Bekymrende varetægtsfængslinger

FN’s Børnekonvention  tydeliggør barnets særlige behov for beskyttelse og omsorg. Børnesagens Fællesråd er dybt bekymret over, at børn over den kriminelle lavalder i Danmark fortsat kan varetægtsfængsles i op til 8 måneder, og at de kan sættes i isolation i op til 4 uger. Og vi er bekymrede over, at der ikke – med hævelsen af den kriminelle lavalder – fulgte en tilbagevenden til en øvre grænse for strafudmåling på 8 år, som anbefalet af FN’s Børnerettighedskomité.

Anbefalinger 

Vi anbefaler, at børn og unge modtager information om regler for magtanvendelse, rettigheder og klagemuligheder i et sprog, der er tilpasset dem. Og vi anbefaler, at magtanvendelse (tilladt og ikke tilladt) indberettes via standardiserede skemaer, ligesom ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling  indberettes som ikke-tilladt magtanvendelse på standardiserede skemaer.

Klik på linket  for at læse Børnesagens forslag til en ny retspolitik:

Retspolitik