Danmark har lovet at følge børnekonventionen. Den gælder for alle op til 18 år.

Det står i børnekonventionen, at du har frihed til at udtrykke dine meninger og tanker. Du har altså ret til at sige, hvad du vil og til at danne dine egne meninger.

Du kan udtrykke din mening på mange forskellige måder og du bestemmer selv hvilken måde, du foretrækker.  Du kan fx tale, skrive, melde dig ind i en ungdomsforening eller chatte med andre om hvad du synes.

Retten til at komme til orde er absolut. Det betyder, at du har ret til at sige din mening uanset om en voksen synes det er vigtigt eller ej.

Se også Børnekonventionen: Din ret til leg og fritid

Du har altså ret til at sige, hvad du mener – men du har ikke pligt til at have en mening. Ingen må tvinge dig til at afsløre, hvad du tænker eller føler. Du har også ret til at få den information du behøver for at kunne danne dig en mening om ting, der vedrører dig.

Børnekonventionen påpeger meget tydeligt, at du har ret til indflydelse, når det handler om ting, der vedrører dig. Hvis nogen skal træffe en beslutning, som på nogen måde påvirker dig, har du ret til sige hvad du vil – og krav på at det bliver taget alvorligt. Voksne skal lytte til din mening og tage hensyn til den.

Selv små børn har ret til at sige, hvad de mener og på at blive taget alvorligt. Voksne, som taler med børn, skal tilpasse deres måde at tale på efter hvor gammelt barnet er.

Se også Børns rettigheder i hjemmet