Langt flere eneforsørgere end tidligere har brug for hjælp til at holde konfirmation. Det er konklusionen hos Børnesagens Fællesråd, der for 3 år i træk uddeler konfirmationsstipendier til udsatte unge.

I 2017 har Børnesagen modtaget 343 ansøgninger mod 154 ansøgninger i 2015, hvilket svarer til mere end en fordobling.

Børnesagens statistikker viser blandt andet, at kontanthjælpsloftet spiller en væsentlig rolle i stigningen af ansøgninger.

Næsten halvdelen af de 197 ansøgere, der falder ind under Børnesagens kriterier for et konfirmandstipendium, er nemlig ramt af loven, der trådte i kraft 1. oktober.

”Når 43,15 procent af de støtteberettigede angiver, at de er berørt af ændringerne på kontanthjælpsområdet, er det nærliggende at antage, at den primære årsag til, at de søger, netop er disse ændringer”, siger sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, Inge Marie Nielsen.

I gennemsnit rapporterer de ansøgende, der er ramt af loftet, at de har mistet 2713 kr. om måneden., hvilket bekymrer Børnesagens Fællesråd.

Du kan være med til at sikre, at også udsatte og fattige unge får en dejlig konfirmation.

Du kan hjælpe ved at indbetale din donation med MobilePay:

24 62 62 29

Gæld gør et ordentligt indhug i mange kontanthjælpsmodtageres rådighedsbeløb og som kontanthjælpsmodtager kan man ikke få gældssanering. Gennemsnitligt afdrager de ansøgende på gæld med 1529 kr. om måneden. Børnesagens statistikker viser, at kontanthjælpsmodtagerne forrige år var i stand til at afdrage på gæld med 1952 kr. pr. måned, hvilket svarer til at de månedlige afdrag i 2017 er 423 kr. mindre end i 2016.

”Kontanthjælpsloftet har reduceret ydelserne med flere tusinde kroner kr. hver måned for de eneforsørgere, der er ramt af loftet, og de får derfor sværere ved at tilbagebetale deres gæld”, siger Inge Marie Nielsen og tilføjer at midlerne er så små, at der heller ikke er råd til at spare op til konfirmationen. Det betyder, at der hverken er penge til konfirmationsmiddag, en beskeden gave eller Blå Mandag.

Se også: Ny kontanthjælp rammer eneforsørgere hårdt: Så meget mister de

I 2016 modtog Børnesagens Fællesråd omkring 200 ansøgninger, der faldt ind under kriterierne for støtte, og som noget nyt har man i år kunnet ansøge elektronisk. Det tilskriver Inge Marie Nielsen dog ikke den store betydning.

»Det er blevet lettere at administrere, men jeg tænker næppe, at det i sig selv får flere til at søge”.

Andre problemer end ledighed

I debatten om kontanthjælpsmodtagere høres ofte argumentet om, at gevinsten ved at arbejde er for lav som én af grundene til, at vi har mange kontanthjælpsmodtagere.  Men ansøgerfeltet til Børnesagens konfirmationsstipendier har oftest mange andre problemer at slås med end ledighed. Problemerne dækker typisk over sygdom.

Mange har psykiske diagnoser, hvoraf de hyppigst optrædende er depression, bipolar lidelse og PTSD. Mange har tillige fysiske lidelser af forskellig art. Blandt de hyppigt optrædende er fibromyalgi, piskesmæld, sukkersyge, diverse følgesygdomme af kræftforløb og diskusprolapser.

Ansøgerne giver ofte udtryk for, at også børnene lider af psykiske og fysiske problematikker; Især ADHD er hyppigt optrædende, ligesom autisme og diverse allergener og overfølsomheder (fx astma) ofte nævnes.mediefil

 

Et Bachelorprojekt fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet; Konfirmationen; det gode liv for en dag (2015) bygger på empiri fra Børnesagens Fællesråd og heraf fremgår det, at 9 ud af 10 ansøgere til konfirmationsstipendier angiver at hverdagen er præget af fysisk eller psykisk sygdom eller – i næsten 15 % af tilfældene – af begge dele.

”Det er sociale helbredsmæssige og sociale indsatser, der er brug for i forhold til den her gruppe. Det skulle politikerne øge fokus på. Man bliver jo ikke rask af, at blive ramt på pengepungen. Måske tværtimod. Og børnene har jo også brug for, at familiens økonomi ikke forværres”, siger sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

Et konfirmationsstipendium udgør kr. 2.500 kr. og ved en tvillingekonfirmation 3.500 kr., som udbetales af Børnesagens Fællesråd skattefrit.

renetweetmediefil

Du kan være med til at sikre, at også udsatte og fattige unge får en dejlig konfirmation.

Du kan hjælpe ved at indbetale din donation med MobilePay:

24 62 62 29

 

telefonjpg1 - Kopi