Egmont Fonden vil bekæmpe ulighed i læring ved at give udsatte børn adgang til bøger. En tidlig indsats kan give store resultater, fortæller forsker. Men det er vigtigt, at der følger viden og støtte med bøgerne.

I de hjem, de dårligst stillede børn kommer fra, er en bog ofte et fremmedlegeme. Men ved at støtte organisationer, der arbejder med bogpakker, vil Fonden bidrage til at give børnene en idé om det boglige univers, inden de begynder i skolen.

”Der er op til to et halvt års forskel mellem de 15 procent, der klarer sig bedst, og de, der klarer sig dårligst, når vi måler på sprog og socioemotionelle kompetencer. Og her er bøger centrale, fordi de både stimulerer sproget og styrker kompetencer som empati og evnen til at sidde stille og koncentrere sig,” siger programchef Camilla Damgård fra Egmont Fonden til Altinget

Familievenner skal uddannes til bogorme

Med inspiration fra England giver Egmont Fonden 1,7 millioner kroner til et program, der skal drives af HOME-START Familiekontakt

Den daglige ledelse af Home-Start Familiekontakt Danmark består af Lene Isager, Tine Jerris og Berit Yding Sørensen

HOME-START sender såkaldte familievenner ud for at give praktisk hjælp og venskabelig støtte til småbørnsfamilier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og pengene skal blandt andet bruges til at uddanne såkaldte Bogorme, der skal være ressourcepersoner og bindeled mellem familievennerne og de lokale biblioteker. Tanken er så, at bibliotekerne skal sammensætte nøje udvalgte bogpakker, som familievennerne kan tage med ud til de familier, de hjælper.

Se også: Lis fik en familieven

Sekretariatsleder i HOME-START, Tine Jerris, fortæller, at familierne enten ikke har bøger i hjemmet, eller at de bare ikke har overskud til at læse med børnene.

”Så det giver god mening, at vi tager bøger med ud til de familier, som vores familievenner har opbygget et fortrolighedsforhold til,” siger hun.

Familievennerne kan så enten selv læse med børnene eller snuppe opvasken og lave mad, så forældrene har tid til at læse med børnene. På den måde håber HOME-START, at familierne selv begynder at opsøge biblioteker, så bøger får en mere permanent plads i hjemmene.

Se også: Far på færde i det lille barns liv

”Vi har afholdt en fokusgruppe med nogle af de familier, vi hjælper. Og deFar på færde i det lille barns liv siger, at sådan et tilbud er meget kærkomment. Det er jo ikke, fordi de ikke ved, at læsning er vigtigt. Men de er selv for pressede til at få gjort noget ved det,” siger Tine Jerris til Altinget