Børn af misbrugere skal have mere støtte. Nyt digitalt kursus fra BoPaM – Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere sætter fokus på tidlig indsats overfor omsorgssvigtede børn af misbrugere.

Kurset, der er finansieret af Socialministeriet, er tilrettelagt som en undervisningsblok, bygget på BoPams mangeårige, konkrete arbejde med børn i misbrugsramte familier.

Undervisningsblokken henvender sig bredt til personer, som enten selv har problemerne tæt inden på livet eller som arbejder professionelt med at finde holdbare løsninger.

Se også: Nyt tilbud for selvskadende unge

Temaerne inkluderer bl.a. misbrugets faser, misbrugeradfærd, personligheder, der udvikler misbrug, misbrugets konsekvenser for børn og retningslinjer for kommunikation med børn af misbrugere.

Læring, der fører til handling

”I modsætning til traditionel undervisning, hvor målet ofte er, at den lærende skal kunne repetere særlige teorier og lærestof til en eksamen uden personlig involvering eller større engagement, så tjener dette kursus netop til det modsatte. Vi ønsker meget bevidst at påvirke dig til at handle og finde løsninger til gavn for de udsatte familier og i særlig grad børnene”, siger Bodil Neujahr, der er formand for BoPam.

Gå direkte til kurset her

BoPaM blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2010. Samme år modtog foreningens leder, Bodil Neujahr, Børnesagsprisen.