Repræsentanter for de 20 medlemsorganisationer i Børnesagens Fællesråd samles 16. maj 2017 til det årlige Fællesrådsmøde, der blandt andet skal drøfte det kommende års aktiviteter og vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

Hvor:

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C

Hvornår

16. maj 2016

09.00 – 15.00

Mødet har om formiddagen fokus på nye tider i for det socialpædagogiske arbejde og frivilligheden i Danmark med oplæg af bl.a. Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne og Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening.

På gæstelisten står bl.a. af Institut for Menneskerettigheder, Børne- og socialministeriet, Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmands Børnekontor.

Se programmet her

Efter frokost er der bl.a. valg til bestyrelsen samt punkt om optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen har indstillet at Foreningen til Støtte for Mødre og Børn optages i Børnesagens Fællesråd.

Se dagsorden her

Hver medlemsorganisation har ret til at lade sig repræsentere af 2 personer i Fællesrådet. Fællesrådsmødet skal også godkende årsregnskabet.

Se ledelsesberetning og årsregnskab 2016 her