Fædre spiller en vigtig rolle for deres børns trivsel og udvikling. I 2017 har HOME-START Familiekontakt derfor valgt at sætte fokus på fædres deltagelse i børnenes liv. Det sker blandt andet på det årlige fagseminar, som henvender sig til socialchefer, børne- og familiechefer og fagprofessionelle (sundhedsplejersker, socialrådgivere m.fl.), der interesserer sig for forebyggende indsatser relateret til trivsel i småbørnsfamilier.

Hvor: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C ·

Hvornår: 22. august 2017 kl. 12-15.30

Program og tilmelding > HER

Fagseminaret markerer afslutningen på projektet ”Til Gavn for Barnet”, som er gennemført i 2016-2017 under ledelse af Socialt Udviklingscenter SUS med støtte fra Den Obelske Familiefond.

Home-Start har 14 lokalafdelinger i Danmark og er en del af den internationale organisation af samme navn. Formålet med organisationen er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.

Home-Start Aarhus har i samarbejde med Tuborgfondet produceret en lille film om en far, som har fået hjælp fra en frivillig familieven, da han blev alene med sine 2 små drenge.

Home-Start Aarhus har i samarbejde med Tuborgfondet produceret en lille film om en far, som har fået hjælp fra en frivillig familieven, da han blev alene med sine 2 små drenge.