Programmet er klart for de sidste to civilsamfundskurser på Institut for Menneskerettigheder i 2017.

Det ene kursus vil introducere til ligebehandling og ikke-diskrimination med et særligt fokus på lovgivningen omkring køn, etnisk oprindelse og handicap. Det andet kursus tager fat i digitaliseringens udfordringer og belyser relevante problematikker omkring retten til privatliv og databeskyttelsesloven. Problematikker som mange civilsamfundsorganisationer kommer i berøring med i en eller anden grad.

Kurserne har en varighed af 4 timer. Det er gratis at deltage.

Specialkursus: ”Ligebehandling og ikke-diskrimination – Det angår os alle”

På kurset bliver du præsenteret for ligebehandlingsprincipperne og forskellige former for diskrimination. Kurset vil derudover fokusere på den danske ligebehandlingslovgivning og specifikt give dig indblik i lovgivningen omkring køn, etnisk oprindelse og handicap.

Endagskurset afholdes henholdsvis mandag d. 2. oktober og fredag d. 6. oktober.

Klik på linkene her for yderligere information: 2 oktober specialkursus ligebehandling ikke diskrimination eller 6. oktober specialkursus ligebehandling og ikke diskrimination.

Specialkursus: ”Retten til privatliv og databeskyttelse i en digital tidsalder”

På kurset bliver du præsenteret for, hvilke dilemmaer der med digitaliseringen kan opstå i forhold til retten til privatliv, herunder persondataloven og EU-forordningen. Aktuelle cases vil blive præsenteret, og du vil få viden om, hvilke rettigheder du har på internettet. Der sættes herudover fokus på privatlivets beskyttelse i forhold til sociale medier i et menneskeretligt perspektiv.

Endagskurset afholdes henholdsvis mandag d. 11. december og fredag d. 15. december.

Klik på linkene her for yderligere information: 11 december specialkursus privatliv og databeskyttelse eller 15. december specialkursus privatliv og databeskyttelse

Spørgsmål til kurserne sendes til Eva Lindhardt på mail evli@humanrights.dk.

Se også: Åbent for indstillinger til Børnesagsprisen 2017