Børnesagens Fællesråd holder informationsmøde om FN’s vejledning om anbragte børn (UN Guidelines for Children in Alternative Care) og om det nye opfølgningsværktøj (The Tracking Progress Initiative), der kan belyse i hvilket omfang landene lever op til retningslinjerne fra FN i forhold til både forebyggelse, anbringelse, efterværn mv.

Se UN Guidelines for Children in Alternative Care HER

Se The Tracking Progress Initiative HER

Mødet holdes d. 1. marts 2018 kl. 13.30 – 15.30 hos LOS – De private sociale tilbud , Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

”The Progress Tracking Tool” er et verdensomspændende initiativ, som er udviklet af en lang række børneorganisationer, inklusive Eurochild

Eurochild har opfordret sine medlemmer til at tage initiativ til national deltagelse i projektet. Børnesagens Fællesråd er medlem af Eurochild med status af National Network, og vil derfor, i samarbejde med Geert Jørgensen, der er medlem af Eurochilds bestyrelse, stå for gennemførelsen af projektet i Danmark.

Se programmet for informationsmødet HER

Tilmelding til Børnesagens Fællesråd på bf@boernesagen.dk snarest.

Se også: Ny bestyrelse i Eurochild