Den psykiatriske institution Holmstrupgård, der hører under Jysk Børneforsorg/Fredehjem, udvider nu med et nyt døgntilbud for unge selvskadende. Normalt bliver patienterne huset efter deres diagnoser, men hos afdelingen “Fyrretoppen” er det en adfærd eller et symptom, som giver patienterne en plads. Målgruppen er de 14 til 23-årige og her håber ledelsen, at det kan give en positiv effekt, at de unge er samlet.

»Ofte laver vi afdelinger for spiseforstyrrede, skizofreni eller andre diagnoser. Fyrretoppen kan bl.a. give vores personale et speciale indenfor det her område, hvor der klart er et behov. Antallet af selvskadende er klart stigende, og det fylder mere og mere på en måde, hvor det er svært at håndtere,« siger forstander og områdeleder Rasmus Ladefoged Dinnesen til Jyllands-Posten Aarhus.

Fyrretoppen er en ekstern afdeling, beliggende i Aarhus N, hvor Holmstrupgård ligger i Brabrand. Afdelingen har 13 ansatte, og Rasmus Ladefoged Dinnesen forventer, at de skal ansætte flere medarbejdere i den nærmeste fremtid.

Se også: 764.700 kr. til socialpsykiatrisk projekt