Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er i dag på Børnesagens fællesrådsmøde blevet optaget som nyt medlem.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til fortrinsvist enlige forsørgere og gravide, som ikke har mulighed for hjælp fra det offentlige system – eller hvor hjælpen er utilstrækkelig.

Vedtægter for Foreningen til Støtte for Mødre og børn kan ses her og yderligere info på foreningens hjemmeside her.

Med optagelsen i Børnesagens Fællesråd inddrages Foreningen til Støtte for Mødre og Børn i et fællesskab med 20 engagerede børne- og ungdomsorganisationer i Danmark med fokus på udsatte børns trivsel og rettigheder.