Regeringen foreslår at nedlægge ordning, der giver 150 millioner kroner om året til frivillige foreninger. Pengene skal i stedet bruges på at øge kontrolindsatsen med SKAT.


150 millioner kroner.

Så mange penge skal der skæres, når regeringen nedlægger en ordning, der giver de almennyttige foreninger kompensation for deres købsmoms.

”Udsatte børn og unge bliver ramt af regeringens besparelser på støtten til foreningslivet og Børnesagens Fællesråd vil derfor kraftigt opfordre regeringen og Folketingets partier til at genoverveje forslaget, der ironisk kommer midt i en proces om en ny civilsamfundsstrategi”, siger sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

Samtidig med at regeringen sløjfer moms-kompensationen, oprettes der en såkaldt “Reserve til støtte af almene foreninger” på 67 millioner kroner, men ifølge indsamlingsorganisationernes brancheforening ISOBRO ændrer en ny pulje ikke på, at forslaget efterlader et stor hul i forenings-kasserne.

”Vi har fornemmelsen af, at regeringen gerne vil ind og lege ”smagsdommer” i fordelingen af midler – og som brancheorganisation vil vi naturligvis arbejde for, at det fortsat er objektive kriterier, der ligger til grund for kompensationen”, siger generalsekretær i ISOBRO, Robert Hinnerskov.

30 trossamfund og kirkelige organisationer i opråb til regeringen: Bak de frivillige op

En lang række af medlemsorganisationerne i Børnesagens Fællesråd, inklusive Mødrehjælpen, Ungdommens Røde Kors og Børns Vilkår, kommer til at mærke konsekvensen af regeringens forslag.

Mødrehjælpen og Ungdommens Røde Kors står fx til at miste omkring 800.000 kroner om året. Børns Vilkår står til at miste en million kroner om året.

”Det er håbløst at forestille sig, at grundlæggende udfordringer i vores samfund skal klares ved at tage pengene fra alment velgørende arbejde, der gør en stor forskel for udsatte børn og unge”, siger sekretariatschef i Børnesagen, Inge Marie Nielsen.

Hun anbefaler, at de berørte organisationer forsøger at påvirke processen gennem relevante organisationer, da en hurtig afskaffelse/reduktion efter Børnesagens vurdering kan have markant større konsekvenser, end man politisk er opmærksom på. Herudover mangler der klarhed over, hvordan den nye reserve på 67 mio. kr. fordeles.

Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, bidrager gerne til processen.


FAKTA

Siden 2007 har Skatteministeriet med udgangspunkt § 8a i ligningsloven godkendt en lang række foreninger til at få delvis momsrefusion.

Foreningerne kan kun få momskompensation for udgifter, som de har afholdt for at generere indtægter.

Regeringen lægger nu op til at droppe ordningen, og en lang række foreninger mister dermed tilsammen omkring 150 millioner kroner årligt.

Man lægger op til at droppe ordningen pr. 1. januar 2018. Dermed vil foreningerne ikke få udbetalt momsrefusion for udgifter, de allerede har afholdt i 2017.

Foreninger, som ikke er godkendt til at få momsrefusion, vil ikke blive ramt af ordningen.

I forbindelse med besparelsen lægger regeringen op til at oprette en såkaldt reserve til støtte af almene foreninger på 67 millioner kroner.

Man har endnu ikke udspecificeret, hvordan foreningerne kan få adgang til midlerne i den såkaldte reserve.

Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) har lagt op til, at de skal gå til dem, som det oprindeligt var “hensigten at tilgodese” og gør det klart, at eksempelvis museer, festivaler og frikirker ikke bør få adgang til puljen på de 67 millioner kroner.

Kilde: Altinget.dk