Repræsentanter for de 19 medlemsorganisationer i Børnesagens Fællesråd samles 16. maj 2018 til det årlige Fællesrådsmøde, der blandt andet skal drøfte det kommende års aktiviteter og vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

Hvor:

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense C

Hvornår

16. maj 2018

09.00 – 15.00

Mødet har om formiddagen fokus på investering i forebyggende socialt arbejde for udsatte børn og unge med oplæg af Astrid Engberg, medlem af Børnesagens Fællesråds bestyrelse

Temaet belyses videre ud fra aktuelle aktiviteter i tre af Børnesagens medlemsorganisationer: BROEN Danmark, LIVSVÆRK og Home-Start.

På gæstelisten står bl.a. Bolette Henriksen og Carsten Strømbæk Pedersen, henholdsvis fuldmægtig og kontorchef i Socialstyrelsen. Begge vil belyse den nye Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) og perspektivere dens anvendelse på området for udsatte børn og unge.

Se programmet HER

Efter frokost er der bl.a. valg til bestyrelsen samt punkt om optagelse af nye medlemmer. TUBA Danmark  har søgt om optagelse i Børnesagens Fællesråd og bestyrelsen indstiller, at TUBA Danmark optages i Fællesrådet.

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark og vil medvirke til, at det danske samfund ændres, så børn ikke vokser op med påvirkede forældre

Se hele dagsordenen HER

Fællesrådet er Børnesagens øverste myndighed. Hver medlemsorganisation har ret til at lade sig repræsentere af 2 personer i Fællesrådet. Fællesrådsmødet skal også godkende årsregnskabet.

Se ledelsesberetning og årsregnskab 2016 HER