Fem markante profiler blev i dag nomineret til Børnesagsprisen.

Flere af de politiske og børneretlige emner, som de indstillede kandidater beskæftiger sig med, har været med til at sætte dagsordenen i 2016.

Det gælder fx børnefattigdom, anbringelse af børn i plejefamilier, integration, børn i misbrugsfamilier og mobning.

De nominerede kandidater er:

Karen Siercke, Ordskælv for arbejdet med at udfordre udsatte unge til at skabe kulturprodukter med udgangspunkt i deres egne personlige oplevelser.

Barnets Blå Hus Vesthimmerland – for arbejdet med at hjælpe de dårligst stillede familier med at få oplevelser og netværk i deres lokalområde.

Red Barnets familieoplevelsesklub i Maribo  – for arbejdet med at hjælpe de dårligst stillede familier med at få oplevelser og netværk i deres lokalområde.

Inge Bryderup, professor i socialt arbejde på Aalborg Universitet – for banebrydende forskning på plejefamilieområdet.

Red Barnet Ungdom Randers  – pædagogstuderende Daniel Sørensen for arbejdet med udsatte børn og unge i projekterne Mobsquad, Barnets Ven og KOMsammen.

Børnesagens priskomite afgør, hvem der skal have årets pris. Priskomiteens medlemmer er:

Ursula Dieterich-Pedersen (Danske Regioner), Lis Ravn Ebbesen,(Kommunernes Landsforening), René Skau Björnsson, (formand for Børnesagens Fællesråd) og Ole Bjerre Jakobsen (næstformand i Børnesagens Fællesråd).

Prisen overrækkes af Fodboldfonden v. Stine Schmeichel og Christine Kvist på Christiansborg d. 23. november på Børnesagens årlige børne- og ungdomspolitiske høring: ”Hvordan bidrager civilsamfundet til den danske velfærd? Og hvordan sikrer vi udsatte børn og unge i fremtiden?”

SE PROGRAMMET OG TILMELD DIG HØRINGEN HER

Tidligere modtagere af Børnesagsprisen:

2016: Børnerådet og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet

2015: BROEN Danmark

2014: LÆS FOR LIVET (Rachel Röst)

2013: Operation Julegaveregn

2012: Lisbeth Zornig

2011: GI EN HISTORIE v. Hans Laurens

2010: BoPam – Børn og Pårørende af Misbrugere

2009: Åben Anonym Rådgivning “DeDrikkerDerhjemme”

2008: Fri-Stedet i Aalborg