Sammen med en række andre sociale organisationer, inviterer Børnesagen til debat på Folkemødet:“Kan vi leve med, at børn i Danmark oplever fattigdom?”

Kom og hør politikernes og organisationernes svar til børnene. En lang række organisationer, børneorganisationer, faglige organisationer m.fl. står sammen mod den fattigdom, der lige nu rammer mange børn og børnefamilier i Danmark. Men hvordan løser vi problemet?

Se også: Hjælp de tusinder af børn, der bliver fattige

Jann Sjursen vil i forbindelse med arrangementet modtage ”fattigdoms-stafetten”, som forpligter ham til at arbejde imod den stigende børnefattigdom i det kommende år.

Tid: 17. juni 10:30 – 11:00

Sted: L22 Danmarks Lærerforening – Allinge Havn, inder- og ydermole

Program

10.30: Danmarks Lærerforening, Thomas Andreasen, byder velkommen

10.35: Repræsentanter for Børn i Fattigdom Nej Tak! Formændenes oplæg:

– Per Christensen, forbundsformand 3F

– Flora Gosh, centerchef, Liva Rehab

– Lasse Bjerg Jørgensen, Hovedkasserer, BUPL

10.50: Stafetten overrækkes til Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

“Børn i fattigdom? Nej tak” er et uformelt netværk, som Børnesagens Fællesråd har valgt at deltage i for at sætte fokus på fattigdom blandt børn og børnefamilier i Danmark.

Arrangører:

Børnesagens Fællesråd, BUPL, Foreningen Grønlandske Børn, 3F Fælles Fagligt Forbund, Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporganisationer, Red Barnet, Socialpolitisk forening, Kirkens Korshær, European Anti-Poverty Network Danmark, Børns Vilkår, Børnerådet, Koefoeds Skole, Mødrehjælpen, Dansk Sygeplejeråd, BROEN Danmark, Unicef, LivaRehab, FOA og Dansk Socialrådgiverforening.

Unavngivet