Fritidsaktiviteter er åndehuller i udsatte børns hverdag

Fritidsaktiviteter kan give udsatte børn en mulighed for at mødes på lige fod med andre og blive bedømt på, hvad de kan, frem for hvad deres baggrund er. Fritidsaktiviteter kan også give adgang til at møde rollemodeller og få et netværk af voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få hjælp i hjemmet.

Siden 2009 har Børnesagens Fællesråd uddelt fritidsstipendier til børn af eneforsørgere.

Initiativet skete på baggrund af en donation fra Dr. Haldor Topsøe, der var grundlægger af virksomheden Haldor Topsøe A/S.

Ansøgningskrav

For at komme i betragtning til et fritidsstipendium skal du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

Ansøgningsfrist

Der uddeles fritidsstipendier igen i august/september 2016.

Ansøgningsskema er tilgængeligt her på siden 15. juli 2016.

Ansøgningen sendes til

stipendie@boernesagen.dk

eller

Børnesagens Fællesråd, Dronningensvej 4, 1, 2000 Frederiksberg

Se rapport om effekt af fritidsstipendierne her: 

Effekter af Børnesagens stipendieprogram