– Børn af indsatte har ofte behov for at have forældrekontakt. Og ifølge FN’s Børnekonvention har de også ret til det.

Sådan siger Børnesagens sekretariatschef, Inge Marie Nielsen, om baggrunden for, at Børnesagen har bevilget midler, så børn af indsatte i Renbæk Statsfængsel i Sønderjylland fik en dag fyldt med leg og samvær med deres fængslede fædre.

Omkring 5-6 pct. af en børneårgang oplever, at mindst én forælder afsoner en fængselsdom; det er en andel, der er sammenlignelig med den andel af børn, der anbringes, eller børn, der lever i konstant fattigdom.

Mens der er en betydelig politisk opmærksomhed og særlige tiltag og indsatser rettet mod eksempelvis nuværende og tidligere anbragte, er der mindre specifik social- og børnepolitisk opmærksomhed på børn af fængslede.

Når straffen rammer uskyldige

Dansk og international forskning viser, at børn af fængslede er en sårbar og udsat gruppe. Mange af børnene lever med vrede, skyldfølelse og skam, ligesom mange oplever mobning. Børn af fængslede udgør ligeledes en risikogruppe i forhold til at udvikle asocial opførsel, misbrugsproblemer eller selv ende i kriminalitet.

Ifølge FN’s Børnekonvention skal man respektere retten for et barn, der er adskilt fra den ene eller begge forældre, til at opretholde regelmæssig personlig kontakt med begge forældre, med mindre det er mod barnets bedste interesse. Der er med andre ord både en lovmæssig forpligtelse og en samfundsmæssig god grund til at hjælpe og beskytte børn af fængslede.

”At se børnene lege på boldbanen og i gymnastik hallen var en fryd for øjet. Det var tydeligt, at de indsatte og deres børn nød hinanden”, siger Jan Kræfting, der er børneansvarlig i Renbæk Statsfængsel.

”Der blev hygget med udendørs spil og lege, sunget sange og grillet – og uanset hvad de indsatte er dømt for, var det tydeligt, at de også er familiefædre. Børnenes glæde ved igen at være sammen med deres fædre som i en ‘rigtig familie’ var rørende. Tak til Børnesagens Fællesråd for at gøre det muligt”, siger Jan Kræfting.

Se også: Åbent for indstillinger til Børnesagsprisen