SOMMERFERIEN antages at være en glad og bekymringsfri tid for børn, fyldt med nye oplevelser og muligheder for at lege, slappe af, skabe minder, prøve noget nyt og udvide horisonten.

Sådan er det heldigvis for mange børn, men for andre er sommerferien en stressfyldt og forarmet periode fyldt med isolation, kedsomhed og inaktivitet.

Det viser en ny undersøgelse – The Cost of School Holidays for Children from Low Income Families – fra Glasgow University. Undersøgelsen sætter fokus på det øgede økonomiske pres, som ferien medfører for lavindkomst familier og i særlig grad for eneforsørgere på lave offentlige ydelser.

”Manglen på mulighed for at koble af og opleve nyt, som børn fra ressourcestærke familier nyder godt af, er med til at gøre den lange sommerferie stigmatiserende for børn i fattige familier”, hedder det i undersøgelsen, der samtidig efterlyser yderligere studier af langtidseffekter af fattigdom i barndommen.

Se også: Samfundet nedbryder børn og unge med præstationspres

”Det kan give skamfølelse, at være en familie, der ikke kan tage på sommerferie som andre familier”, supplerer Børnesagens sekretariatschef, Inge Marie Nielsen.

”Vi ved fra empirien i Børnesagens stipendieprogrammer, at fattige familier i forvejen ofte lever isoleret og oplevelsesfattigt. En simpel ting, som at komme i skole efter ferien, hvor alle fortæller, hvad de har lavet – og man ikke selv har noget at bidrage med … det kan virke ekskluderende. At være barn i en familie, der ikke kommer på ferie eller får oplevelser, kaster skygger ind over barnets opfattelse af sig selv. Barnet risikerer at se sig selv som mindreværdig i forhold til andre”, siger Inge Marie Nielsen.

Se hele undersøgelsen fra Glasgow University HER

Netop muligheden for at kunne komme i skole efter sommerferien og fortælle om sin ferie, fremhæves af de af Børnesagens stipendiemodtagere, der er bevilget ferieophold, som helt afgørende.

Børnesagens samarbejdspartner – FODBOLDFONDEN – der aktivt tager socialt samfundsansvar for de mest sårbare børn i det danske samfund, har – via Aktiv Ferie – doneret en uges sommerferie i Tjekkiet for familier, der er en del af Børnesagens stipendieprogram.

De tre familier fra Børnesagens stipendieprogram skal bo i nationalparken Harrachov og får adgang til et væld af aktiviteter, inklusive pool, kano, klatring, MTB og rapelling.

”For familierne kommer ferieopholdet til at gøre en kæmpe forskel. Måske er det deres første ferie eller deres første ferie i meget lang tid. En oplevelse, der huskes og har betydning resten af livet. Børnene møder gladere op i skolen og børnehaven, og familierne får nyt mod på livet og på at takle hverdagens problemer i fællesskab – også lang tid efter at ferien er slut”, siger Inge Marie Nielsen.

Se også: Bøger skal ruste udsatte børn til livet