Alt for mange børn leverisolerede og ensomme med deres forældres alkoholmisbrug. Det fortæller Bodil Neujahr, der selv er vokset op i et misbrugsmiljø og som nu har gjort det til sin levevej at hjælpe børn af misbrugere.

I lokalmiljøet kendte man udmærket til opvækstvilkårene for Bodil. År efter år mødte hun op i skolen med tydelige tegn på mistrivsel: Uforberedt, ingen madpakke, usoigneret, med blå mærker efter vold, forgrædte øjne og tydeligvis dysfunktionel i de fleste sammenhænge. Alligevel var der ingen, der greb ind.

”Konsekvenserne ved at vokse op med forældre der drikker, er store, og fra et psykologisk perspektiv skader omverdenens tavshed barnet yderligere. Det er så vigtigt, at børn af misbrugere har et trygt sted, hvor de bliver hørt og får hjælp, siger Bodil Neujahr, der er stifter af BoPam – Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere.

Reportage i Lokalavisen Vejle af Børnesagens kommunikationsstudent, Anna Sjøstrøm.

Læs reportagen her – side 4.

 

bodil - Kopi