Asylbørn skal have lov at være børn med en så normal opvækst som muligt – og forældre skal have langt bedre muligheder for at varetage en sund og almindelig forældrerolle i asylsystemet.

Sådan lyder det i en række anbefalinger fra FN’s Børnekomité til Danmarks indsats for asylbørns rettigheder. Anbefalingerne er komitéens reaktion, efter at Danmark i september blev eksamineret af komitéen i Genève og de peger på områder, hvor Danmark bør gøre mere for at leve op til FN’s Børnekonvention

I rapporten fra Børnekomitéen (punkt 39) udtrykkes der dyb bekymring over en række forhold for asylbørn i Danmark.

Bl.a. noteres det at indsatsen for at identificere børn i sårbare situationer, hvis liv og sikkerhed kan være i fare, hvis de bliver hjemsendt, er utilstrækkelig og at barnets tarv ikke i tilstrækkelig grad vurderes og inddrages i udlændingesager.

Komitéen anbefaler, at Danmark undlader at frihedsberøve asylansøgende børn og deres familier, som afventer hjemsendelse og at Danmark endvidere sikrer, at barnets tarv indgår som det primære hensyn i alle beslutninger og aftaler i udlændingesager.

Se alle Børnekomitéens anbefalinger om asylbørn i rapportens punkt 40.

De kritisable forhold for afviste asylbørn på særlige udrejsecentre får nu foreningen Bedsteforældre for Asyl til at arrangere en høring på Christiansborg om sagen.

På høringen 25. januar på Christiansborg kan du bl.a. møde journalist Olav Hegel, Politiken, der især er kendt for en artikelserie om flygtningebørn på danske asylcentre.

Se også: Forholdene på Sjælsmark er kummerlige

Louise Holck, vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder, holder oplæg om dansk praksis på området i forhold til Børnekonventionen og psykolog Sólveig Gunnarsdóttir, Røde Kors, giver en faglig vurdering af, hvilken betydning det har for børn at vokse op i et asyl- eller udrejsecenter.

Efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i paneldebat med inviterede politikere med udgangspunkt i casehistorier om afviste asylbørn.

Se hele programmet her

Sted: Fællessalen i Folketinget, Christiansborg, København

Tid: 25-01-2018 – 14:00 – 17:00.

Deltagergebyr: 50 kr. per person.

Tilmelding: Senest 21. jan til tilmelding@bedsteforaeldreforasyl.dk

Yderligere information hos Bedsteforældre for Asyl her

Den danske regering skal hvert 5. år sende en redegørelse til FN’s Børnekomité om, hvordan situationen er for børn i Danmark. Organisationer, inklusive Børnesagens Fællesråd, har også mulighed for at sende rapporter til Børnekomiteen.

Forud for Danmarks eksamination i september 2017, var Børnesagen med til at udarbejde supplerende NGO rapport til FN’s Børnekomité . Her har vi skrevet om asylbørn i punkt 9.4 til 9.6.

Foto: Lydia Geissler/Fotolia