Det vil ikke gavne hverken de unge eller samfundet, hvis den kriminelle lavalder bliver sænket, mener Ole Bjerre Jakobsen, der er generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem og næstformand i Børnesagens Fællesråd.

Ole Bjerre Jakobsen kritiserer i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad dele af regeringens udspil til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet: ”Alle handlinger har konsekvenser”.

Se også: Nedsættelse af den kriminelle lavalder ad bagvejen?

Regeringsudspillet introducerer en række instrumenter, der leder tankerne hen på retsvæsen snarere end socialvæsen:

”Indførelsen af en ny ungelavalder på 12 år, et ungdomskriminalitetsnævn, der sammenblander den udøvende og den dømmende magt, og som har en dommer for bordenden, er sammen med øgede magtbeføjelser til personalet på sikrede ungeinstitutioner eksempler herpå”, hedder det i debatindlægget.

”Straf og det, der ligner, er ganske enkelt ikke det, der skal til, når vi skal hjælpe forsømte unge uden fremtidsdrømme ud af kriminalitet”, pointerer Ole Bjerre Jakobsen og understreger, at den kriminalpræventive indsats har været en tordnende succes.

Læs hele debatindlægget HER