I oktober 2017 kom regeringen med et stort udspil mod ungdomskriminelle, der blandt andet indeholder en såkaldt ungelavalder og oprettelsen af såkaldte ungdomskriminalitetsnævn i alle politikredse.

Nævnene skal ledes af dommere og have repræsentanter fra politiet og fra kommunerne. Disse skal kunne fastsætte såkaldte straksreaktioner over for børn ned til 12 år.

Derudover kan nævnet sende unge, der er i fødekæden til alvorlig kriminalitet, på såkaldte forbedringsforløb i op til to år. I ekstreme tilfælde kan det være på fire år. Forløbet sker på sikrede institutioner, som får styrkede muligheder for magtanvendelse.

Se også: Nye anbefalinger til håndtering af ungdomskriminalitet .

I en politisk henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen påpeger Børnesagens formand, René Skau Björnsson, at udspillet nærmer sig en nedsættelse af den kriminelle lavalder. Med andre ord: En kriminel lavalder på 12 år pakkes ind i et ungdomskriminalitetsnævn.

”Børnesagens Fællesråd er meget bekymret over indførelse af en ungelavalder, som er utydelig fra en kriminel lavalder, og Fællesrådet støtter ikke forslaget om en ungelavalder”, hedder det i brevet, der også udtrykker bekymring over den manglende tilstedeværelse af børnesagkyndige i de foreslåede ungdomskriminalitetsnævn.

Se også: Konsekvens er meget mere end afstraffelse

”Alle handlinger har konsekvenser” lyder titlen på regeringens udspil, der inkluderer muligheden for styrkelse af magtanvendelse på institutionerne ved indførelse af adgang til at anvende døralarmer på de anbragtes værelser, videoovervågning af indendørs fællesarealer, udvidelse af adgangen til visitation, begrænsning af de anbragtes adgang til brug af mobiltelefon og internet samt ‘tydeliggørelse’ af reglerne om anvendelse af fysisk magt.

”Børnesagens Fællesråd ønsker ikke øgede magtbeføjelser i de sikrede institutioner og kan ikke støtte dette forslag”, skriver René Skau Bjørnsson. Samtidig sår han tvivl om lovligheden (jævnfør Arbejdsmiljøloven) i udspillets forslag om at pålægge 12-årige arbejde som del af et ungepålæg eller forbedringsforløb.

Læs hele henvendelsen fra Børnesagens Fællesråd til justitsministeren HER

Se hele regeringens udspil HER