Børnesagens Fællesråd holdt 24. november en børne- og ungepolitisk høring på Christiansborg. Høringen “Børn og unge er vores fremtid – hvad gør ved ungdomskriminaliteten?” satte fokus på ungdomskriminaliteten i Danmark, og bød på indlæg fra bl.a. justitsminister, Søren Pind, Dr Jur. Eva Smith, formand for retsudvalget, Peter Skaarup, og næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt.

Børnesagen har sammenfattet høringens konkrete anbefalinger til håndtering og bekæmpelse af ungdomskriminalitet og sendt dem til justitsministeren, ligesom vi har stillet os til rådighed for ministeriets planlagte udredningsarbejde.

Læs også: Konsekvens er meget mere end afstraffelse

Anbefalinger inkluderer bl.a.:

En styrkelse af forebyggelsen af ungdomskriminalitet og indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge.

Fokus på konsekvens af ungdomskriminalitet i en juridisk og en social kontekst.

Økonomiske beregninger og vurderinger af udgifter til forebyggelse holdt op mod omkostninger til sanktioner, rehabilitering og etablering af nye systemer over for unge kriminelle.

Beskrivelse af en genoprettende ret og hvordan den kan inddrages i dansk bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Få et overblik over den kriminelle lavalder her

”Børnesagens Fællesråd ser frem til en dialog om det fortsatte arbejde i bekæmpelsen af ungdomskriminalitet”, lyder det fra afslutningsvist fra René Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd, i skrivelsen til ministeriet.

Læs alle anbefalingerne fra høringen og skrivelsen til justitsministeren her