Børnesagens Fællesråd er et netværk af 19 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. Netværkets værdigrundlag er FN’s Børnekonvention.

Demokratisk organisation

Børnesagen er en demokratisk organisation.

Repræsentanter fra foreningerne mødes årligt til Børnesagens Fællesrådsmøde for blandt andet at drøfte det kommende års aktiviteter og vælge medlemmer til Børnesagens bestyrelse.

Det daglige arbejde finder sted på Børnesagens sekretariat i København under ledelse af sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

Klik på billedet for at se video om Børnesagens Fællesråd

video