Af: Virksomhedspraktikant Narges Ghandchi

Børnesagens Fællesråd holdt sin årlige høring på Christiansborg den 6. december 2016. Høringen sat fokus på seksuel adfærd og risiko hos børn og unge. Ved høringen deltog 130 fagfolk, forskere, politikere og unge med deres egne historier. De delte deres viden og erfaringer samt forslag i forbindelse med børn og unges seksuelle adfærd på og uden for de digitale platforme. Høringen, som blev åbnet af Børnesagens formand, René Skau Björnsson, var opdelt i tre sessioner med en efterfølgende debat. Børnesagsprisen blev overrakt af Özlem Cekic til Børnerådet, Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, der fik rettet fokus på aldersgrænsen for, hvornår man skal vidne foran en dansk domstol.

 

pris

“Vi fik ny lovgivning den 1. april 2016 – og det betyder at vi i Danmark – som det sidste af de nordiske lande – nu kan bruge videoafhøring i aldersgruppen 12 – 14 år. Hvis unge i aldersgruppen skal afhøres på grund af seksuelle overgreb eller vold, skal de ikke længere møde op i retten eller vente længe på, at en retssag bliver klar.
De undersøgelser, som netop I har stået for og deltaget i har altså skabt forbedrede retsforhold for unge, der har brug for maksimal hensyn og beskyttelse. I har sørget for at videregive en meget vigtig viden om unges møde med retssystemet, og lovgiverne blev overbevist om, at der skulle ske en udvidelse af aldersgruppen, der kan videoafhøres.”                                 Priskomiteen for Børnesagsprisen 2016

 

I en efterfølgende fase sendte Børnesagens Fællesråd et spørgeskema til høringsdeltagere. Der blev modtaget besvarelser på 1/3 af deltagerne.

72 % af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen syntes godt og 28 % rigtig godt om arrangementet som helhed, hvor nogle pegede på oplæggenes interessante og fagligt nuancerede kvalitet. Over 65 % vurderede høringens indhold relevant med hensyn til deres eget fagområde og i høj grad fagligt.

10 fagpersoner og forskere medvirkede ved høringen med deres oplæg i form af enten præsentation eller dialog. De bidrog med meninger, rapporteringer, forslag og anbefalinger til diverse problemstillinger, bl.a., sex og seksuel adfærd, grænser og krænkelser, gråzoneprostitution, forebyggelse, børn og unges retmæssige adfærd i den digitale verden og deres stemmer, fagpersoners rolle i det pædagogiske arbejde samt forældres rolle i forståelse og forebyggelse af risikoadfærd.

Blandt de modtagne kommentarer nævnes der et behov for:

  • større bevågenhed omkring indsatser til børn og unge, der har seksuelt krænkende adfærd,
  • yderligere oplysninger til forældre om at følge deres børns adfærd på internettet,
  • oplysning om rettigheder på skoleskemaet,
  • en forståelse for et fælles ansvar, der omfatter forældre, børn og unge, skoler og pædagoger og ikke mindst forskere og politikere.

 

I forhold til samarbejdsrelationen mellem forskellige socio-politiske parter har Børnesagen modtaget en række anbefalinger på høringsdagen samt gennem spørgeskemaet. Børnesagen håber på at inddrage anbefalingerne i sit videre arbejde.

 

Se det fulde program her.