Vi forbedrer børns liv – hver eneste dag

 • BØRNS VILKÅR – www.bornsvilkar.dk

  Børns Vilkårs professionelle bisidderordning har eksisteret som et forsøgsprojekt siden 2008 og er i 2014 blevet permanent og indskrevet i vejledningen til serviceloven.

 • RED BARNET – www.redbarnet.dk

  Bred vifte at tilbud, der afhjælper fattigdom: Julehjælp, ferielejre, venskabsfamilier og familieklubber. Hertil kommer udbredt fortaler virksomhed for børns og unges rettigheder.

 • MØDREHJÆLPEN – www.moedrehjaelpen.dk

  Familiens Hus i Esbjerg og Tåstrup kombinerer det bedste fra to verdener – den kommunale og den humanitære. Foruden frivillige er der socialrådgivere, jordemødre, sundhedsplejersker, uddannelses- og erhvervsvejledere og psykologer i Familiens Hus, men der træffes ikke myndighedsafgørelser.

 • LOS – DE PRIVATE SOCIALE TILBUD – www.los.dk

  Fonden Østre Gasværk tilbyder ambulant behandling, terapi og driver også et bofællesskab, der hjælper udsatte unge til en stabil hverdag, uddannelse og job.

 • KFUM’S SOCIALE ARBEJDE I DANMARK – www.kfumsoc.dk

  Landdækkende gældsrådgivning med hjælp til at få overblik over økonomien, hjælp til budget og kontakt til kreditorer for afvikling af gælden.

 • BØRN OG FAMILIER – FORUM FOR UDVIKLING I SOCIALT ARBEJDE – www.boernogfamilier.dk

  Børn og Familier består af fire medlemsorganisationer fordelt over hele landet. Foreningen har fået satspuljemidler til et projekt, der tilbyder hjælp til forældre, der har støttet eller overvåget samvær med deres familieanbragte børn.

 • FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN – www.fgb.dk

  Projektet “Et bedre liv i Danmark” er målrettet grønlandske børn i Danmark, der pga ensomhed eller sociale problemer i hjemmet, trænger til at komme med i et fællesskab med andre børn fra Grønland og i gang med en positiv udvikling, der kan forbedre deres liv – her og nu og på langt sigt.

 • BOPAM – www.bopam.dk

  BoPam tilbyder rådgivning og individuel supervision til voksne og til børn af alkoholikere og sætter også ind med tidligt forebyggende arbejde.

 • UNGDOMMENS RØDE KORS – www.urk.dk

  Ungdommens Røde Kors afholder hvert år gratis ferielejre for mere end 1200 udsatte børn og unge. Der er i alt 19 lejre fordelt over hele landet og to i Sverige/ Norge. Ferielejrene giver fattige og udsatte børn og unge en ferieoplevelse, der kan måle sig med deres klassekammeraters.

 • BARNETS HUS – www.barnetshus.dk

  Bagsværd Observations- og Behandlingshjem mestrer den komplicerede special opgave med akut modtagelse og optimal behandling af spædbørn, der fødes med abstinenser forårsaget af deres mødres misbrug af narkotika.