Den 1. oktober 2016 trådte det nye kontanthjælpsloft i kraft. Loftet, der anslås at ramme bl.a. 13.000 eneforsørgere, kan betyde at du risikerer at miste hele eller dele af din boligstøtte og i værste fald måske ikke har råd til at blive boende i din nuværende bolig. Hvad kan du gøre?

1 → Find et job

Hvis du ikke har fx helbredsmæssige problemer, undgår du lettest loftet ved at finde et job. Det behøver ikke nødvendigvis at være et fuldtidsjob. Det er ikke sådan, at lønnen for få timers arbejde bliver modregnet 100 procent i, hvad man i forvejen får udbetalt. Selv nogle få timers ugentligt arbejde vil kunne få boligstøtten til at stige væsentligt.

Se også: Kontanthjælpsloft kan sende Sabine på gaden

2  → Få overblik over din økonomi

Hvis din økonomi er belastet af gæld og dyre forbrugslån, kan du få vejledning og rådgivning hos en række af Børnesagens medlemsorganisationer, fx Home-start, Børn & Familier, Mødrehjælpen og KFUM’s Sociale Arbejde.

De kan hjælpe dig med at få overblik over din økonomi, udarbejde et budget og en afdragsplan. Som hovedregel har du ret til at få udsættelse på banklån, hvis du er på kontanthjælp. Du skal selv gøre din bank opmærksom på, hvis du i en periode ønsker denne løsning.

Du finder oversigten over Børnesagens medlemsorganisationer HER

3 → Byt dig til en billigere bolig

Måske kan du bytte dig til en billigere bolig uden at skulle flytte ret langt. Du har ret til at bytte din bolig, når du har haft den i tre år. Men nogle boligselskaber giver lov til bytning før.

Der findes mange portaler til boligbytning, inklusive www.bytbolig.dk, der drives af BL – Danmarks Almene Boliger.

4 → Udlej noget af din bolig

Beboerbladet, der udgives Boligselskabernes Landsforening, har udarbejdet en guide om kontanthjælpsloftet, hvor du bl.a. kan læse om muligheden for fx at leje et værelse ud. Du bliver ikke trukket i din kontanthjælp, hvis du kun delfremlejer til én person. Se guiden her

Den Sociale Retshjælp har udgivet en guide: ”Bliv i din bolig”, hvor du kan hente flere gode råd, hvis du er i fare for at miste din bolig. Se guiden her

5 → Søg fællesskab

Hvis du havner i store økonomiske problemer på grund af kontanthjælpsloftet, er det vigtigt at du gør noget for at løse problemerne og ikke bare lader stå til. Du kan fx også melde dig ind i en af de mange Facebook grupper, hvor kontanthjælpsmodtagere støtter hinanden.

Se fx

Kontanthjælpsmodtagere er også mennesker

Robin Hoods madkammer

Næstehjælperne