Samfundet nedbryder børn og unge med præstationspres og drukner dem i mistrivsel

Får jeg en god uddannelse? Et godt arbejde? Er jeg god nok til det her samfund? Bliver jeg ensom? Allerede i 8. klasse oplever mange unge et massivt pres fra skolen og samfundet, og de bekymrer sig i alarmerende grad om fremtiden. Det viser Børnerådets nye undersøgelse blandt 2615 unge.

21 pct. af de unge i 8. klasse føler sig pressede ofte eller hele tiden. 53 pct. er pressede en gang imellem. Det gælder i særlig grad pigerne, hvor næsten 30 pct. ofte eller hele tiden føler sig pressede. Børnerådets undersøgelse dokumenterer også, at der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere. De unge, som føler sig pressede, har mange symptomer på fysisk, psykisk og social mistrivsel. De har lav livstilfredshed, er ensomme, har hovedpine og sover for lidt.

Se også: Kom til debat med Børnesagen på Folkemødet

Mange af de unge i undersøgelsen fortæller om deres frygt for ikke at slå til i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. De tvivler på deres evner og deres personlighed, og de stiller sig selv til ansvar, hvis de ikke præsterer godt nok.

Børnerådets formand Per Larsen mener, at udviklingen går i den helt forkerte retning – både set fra et børneperspektiv og et samfundsmæssigt perspektiv:

“Vi er i gang med at nedbryde den nye generation med forventninger og præstationspres. Det er foruroligende, at vi har skabt et samfund, hvor alt for mange oplever ungdomslivet som et individuelt udskillelsesforløb. I 8. klasse har man brug for støtte og tryghed til at udvikle sin identitet og opbygge selvtillid – det skal de voksne og de strukturelle rammer sørge for. Man skal ikke være på overarbejde hele tiden for at leve op til egne og omgivelsernes krav.”

Sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd, Inge Marie Nielsen, efterlyser fokus på fællesskab:

“Jeg synes, at det er på høje tid, at vi igen sætter fokus på det gode liv, som jo er det gode voksenliv”, siger hun og fortsætter:

”I Børnerådets undersøgelse får vi dokumenteret, at unge føler sig under et stort pres, fordi de skal præstere individuelt. I skolen skal de unge have gode karakterer, for at komme videre i uddannelse og job. Jeg mener ikke blot, at vi skal tænke i individuelle præstationer men også, at vi meget tydeligt skal sætte fælles værdier i spil. Det kan sagtens være et både og”, slutter Inge Marie Nielsen.

Læs hele Børnerådets undersøgelse HER

Om undersøgelsen
Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2615 elever i 8. klasse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. De elever, som har besvaret spørgeskemaet, er repræsentative for elever i danske 8. klasser i forhold til køn, etnicitet og alder. Spørgeskemaet blev besvaret i perioden december-januar 2017/18.