Foreningens formål er at formidle og styrke etablerings- og driftsvilkårene for opholdsstederne og skole- behandlingstilbud, etableret og drevet i henhold til servicelovens regler eller uddannelses- og socialrelateret lovgivning i øvrigt. Endvidere arbejder foreningen aktivt for at forbedre vilkårene for anbragte børn og unge.