Organisationens formål er at hjælpe, direkte og indirekte, de dårligst stilede børn, såvel nationalt som internationalt.