1. oktober er det præcis et år siden at et flertal i Folketinget gennemførte kontanthjælpsreformen, der med kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelse har medført store forandringer i udsatte børns hverdag.

”Vi ved fra ansøgningerne til Børnesagens stipendieprogrammer, at eneforsørgere har fået reduceret deres boligsikring med op til 4000 kr. om måneden efter reformen. Det er en beløbstørrelse, der kan mærkes”, siger formand for Børnesagens Fællesråd, René Skau Björnsson.

Ansøgere beskriver, at det er vanskeligt at få råd til ordentlig mad, at betale for el og vand, at købe vintertøj og at afholde udgifter til børns fritidsinteresser i fx sportsklubber.

”Vi er nået dertil, at enkelte stipendieansøgere beskriver, hvordan de må sælge ud af indboet for at kunne betale varmeregningen og andre fortæller, at de er nødt til at skralde og rode i affaldscontainere for at finde mad til deres børn”, oplyser René Skau Björnsson. ”Det er afsavn på et niveau, der ikke er acceptabelt i et rigt land som Danmark”.

Antallet af børn i de berørte familier er foruroligende højt: I marts i år oplyste beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen således til Folketinget, at der i de familier, der er ramt af kontanthjælpsloft og/eller 225-timers regel er flere end 60.000 børn.

Nyt folketingsår

”Udsatte børn, unge og deres familier skal hjælpes og ikke stigmatiseres og presses yderligere. Børnesagens Fællesråd opfordrer derfor Folketingets partier til at afskaffe de lave ydelser, der resulterer i markant børnefattigdom i Danmark”, siger formand René Skau Björnsson op til Folketingets åbning tirsdag d. 3. oktober.

Sammen med 18 andre organisationer, der varetager børns interesser, har vi i dag viderebragt opfordringen i en fælles kronik i Berlingske: En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres!

”Børnesagens Fællesråd efterlyser en ambitiøs strategi for bekæmpelse af børnefattigdom i Danmark. Vi skal have genindført fattigdomsgrænsen samt den årlige redegørelse om fattigdommen i Danmark, så vi kan føre debatten på et troværdigt statistisk grundlag”, siger René Skau Björnsson og understeger, at Børnesagen, i lighed med andre børneorganisationer, intensiverer det forebyggende, afhjælpende og kompenserende arbejde fx i form af uddeling af fritidsstipendier.

”Det kan gøre en verden til forskel for fattige børn at blive mødt af nye kammerater eller en voksen frivillig, der ser én med andre øjne. Derfor har det en forebyggende effekt for de børn, der vokser op i fattigdom”, siger René Skau Björnsson.