Børnesagens Fællesråds stipendieprogram rummer fem stipendietyper, inklusive fritidsstipendier til udsatte børn og unge.

En netop udgivet rapport, der evaluerer Børnesagens fritidsstipendier på baggrund af en anonym spørgeskemaundersøgelse (svarprocent på 76,5) konkluderer, at fritidsliv styrker udsatte børn. En interesse i fritiden kan give øget trivsel, selvtillid, nye venner og højere selvværd.

Se også: Fritid med afsæt i FN’s Børnekonvention

Ifølge respondenterne har fritidsstipendierne haft positiv indflydelse på bl.a. følgende parametre:

→ Fritidsstipendiet har hjulpet mit barn til at få større sociale netværk (92 %)

→ Fritidsstipendiet har givet mit barn større trivsel blandt kammerater (88 %)

→ Fritidsstipendiet har hjulpet mit barn til bedre selvværd (84 %)

→ Fritidsstipendiet har hjulpet mit barn til mere overskud og energi i hverdagen (69 %)

Læs hele rapporten om fritidsstipendier her

På baggrund af undersøgelsen anbefales det, at Børnesagens Fællesråd fortsætter med at uddele fritidsstipendier.

”Når Børnesagens Fællesråd støtter eneforsørgere, der lever for meget lave rådighedsbeløb, er det først og fremmest et forsøg på at afhjælpe nogle af de konsekvenser, det kan have for deres børn at leve i fattigdom – heriblandt arveligheden af forældrenes indkomstplacering og svækkelse af grundlæggende udviklings- og uddannelsesmuligheder”, siger sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

”Et aktivt og meningsfuldt fritidsliv får socialt udsatte unge ud blandt andre børn, hvor de bliver del af et positivt fællesskab og får succesoplevelser og nye venner”, siger hun og peger på, at stipendierne kan medvirke til at sikre bestemte rettigheder for udsatte børn, herunder retten til deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter, som defineret i FN’s Børnekonvention.

Unavngivet

Rapporten er udarbejdet af stud.scient.pol. Esben de Place for Børnesagens Fællesråd.