Børnesagens Fællesråds stipendieprogram rummer fem stipendietyper, inklusive uddannelsesstipendier til eneforsørgere.

En netop udgivet rapport, der evaluerer Børnesagens uddannelsesstipendier på baggrund af en anonym spørgeskemaundersøgelse (svarprocent på 76,5) konkluderer, at stipendiestøtten øger eneforsørgeres mulighed for at gennemføre en uddannelse. Uddannelse er afgørende for eneforsørgere, der vil skabe en fremtid for sig selv, der er uafhængig af kontanthjælp og andre typer overførselsindkomster.

Ifølge respondenterne har uddannelsesstipendierne haft positiv indflydelse på bl.a. følgende parametre:

→ Uddannelsesstipendiet har bidraget til, at jeg kunne fastholde uddannelsesforløbet (100 %)

→ Uddannelsesstipendiet har været med til at øge min faglige selvtillid (89 %)

→ Uddannelsesstipendiet har bidraget til min tro på selvforsørgelse (89 %)

→ Uddannelsesstipendiet har bidraget til min følelse af at være en god rollemodel for mine børn (100 %)

Læs hele rapporten om uddannelsesstipendier her

På baggrund af undersøgelsen anbefales det, at Børnesagens Fællesråd fortsætter med at uddele uddannelsesstipendier.

”At have en uddannelse danner grundlag for selvforsørgelse, og at støtte eneforsørgere i deres uddannelsesforløb er derfor hjælp til selvhjælp”, siger sekretariatschef Inge Marie Nielsen.

Se også: Rikke fik uddannelse og job som sygeplejerske

”Det har stor betydning for et barn af en eneforsørger, at dets forælder får en uddannelse. For det første kan det have stor betydning for de ressourcer, forælderen har til rådighed og kan tilbyde barnet. For det andet er der statistisk set stor arvelighed forbundet med uddannelse, hvorfor børnenes chancer for selv at få en uddannelse forbedres betydeligt, hvis forælderen har en uddannelse”, siger Inge Marie Nielsen.

Unavngivet

Rapporten er udarbejdet af stud.scient.pol. Esben de Place for Børnesagens Fællesråd.