Støtte til foreninger

Dannys mor er eneforsørger og på kontanthjælp og sommerferien var ikke noget, hun så frem til, men noget hun frygtede, for der er knapt nok luft i budgettet til de faste udgifter. Med hjælp fra Børnesagens støtte til foreningen Singlemom blev det til en dejlig ferie ved havet i Nordjylland for hende og Danny og 28 andre familier med kun én forsørger.

Juleaften samler de danske kirker ind til fattige børn i Danmark. Gennem Børnesagens Fællesråd bliver en del af de indsamlede midler uddelt som tilskud til aktiviteter for udsatte børn og unge fx i form af væresteder, samtalegrupper, telefonrådgivning, arrangementer for børn på krisecentre, sommerskole eller sommerferieaktiviteter for børn. Der gives økonomisk støtte i form af et mindre beløb.

Ansøgningskrav

Børnesagens Fællesråd giver tilskud til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge i henhold til følgende kriterier:

– Ansøgningen skal have et socialt sigte – dvs. at de ansøgte midler skal rettes mod børn og unge, der befinder sig i en social risikoposition.

– Ansøgningen vedrører primært danske børn/unge under 18 år.

– Ansøgningen vedrører aktiviteter, oplevelser og forebyggende tiltag for udsatte børn og unge.

– Aktiviteten skal henvende sig til en gruppe af børn og unge og kan kun undtagelsesvis rette sig mod enkeltindivider.

Vi gør opmærksom på, at Børnesagens Fællesråd ikke støtter følgende:

– Løn, drift eller investeringer.

– Lejrskole eller ferierejser for anbragte børn og unge på institutioner.

– Udgifter til rejser, ophold og aktiviteter i udlandet.

– Aktiviteter, der er sat i gang inden Børnesagens Fællesråd modtager ansøgningen.

– Børnesagens Fællesråds medlemmers lokalafdelinger

For at ansøge om økonomisk støtte skal vores obligatoriske ansøgningsskema udfyldes.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen skal hvert år indsendes til følgende datoer: 1. april eller 1. november.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2018.

Fremover skal man søge om aktivitetsstipendier gennem vores online ansøgningsskema, som tilgås gennem et link her på siden. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt senest d. 1. marts 2018.

Afrapportering

Afrapportering sker elektronisk gennem følgende link:

Afrapportering – Aktivitetsstipendier