Støtte til foreninger

Dannys mor er eneforsørger og på kontanthjælp og sommerferien var ikke noget, hun så frem til, men noget hun frygtede, for der er knapt nok luft i budgettet til de faste udgifter. Med hjælp fra Børnesagens støtte til foreningen Singlemom blev det til en dejlig ferie ved havet i Nordjylland for hende og Danny og 28 andre familier med kun én forsørger.

Juleaften samler de danske kirker ind til fattige børn i Danmark. Gennem Børnesagens Fællesråd bliver en del af de indsamlede midler uddelt som tilskud til aktiviteter for udsatte børn og unge fx i form af væresteder, samtalegrupper, telefonrådgivning, arrangementer for børn på krisecentre, sommerskole eller sommerferieaktiviteter for børn. Der gives økonomisk støtte i form af et mindre beløb.

Ansøgningskrav

Børnesagens Fællesråd giver tilskud til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge i henhold til følgende kriterier:

– Ansøgningen skal have et socialt sigte – dvs. at de ansøgte midler skal rettes mod børn og unge, der befinder sig i en social risikoposition.

– Ansøgningen vedrører primært danske børn/unge under 18 år.

– Ansøgningen vedrører aktiviteter, oplevelser og forebyggende tiltag for udsatte børn og unge.

– Aktiviteten skal henvende sig til en gruppe af børn og unge og kan kun undtagelsesvis rette sig mod enkeltindivider.

Vi gør opmærksom på, at Børnesagens Fællesråd ikke støtter følgende:

– Løn, drift eller investeringer.

– Lejrskole eller ferierejser for anbragte børn og unge på institutioner.

– Udgifter til rejser, ophold og aktiviteter i udlandet.

– Aktiviteter, der er sat i gang inden Børnesagens Fællesråd modtager ansøgningen.

– Børnesagens Fællesråds medlemmers lokalafdelinger

For at ansøge om økonomisk støtte skal vores obligatoriske ansøgningsskema udfyldes.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen skal hvert år indsendes til følgende datoer: 1. april eller 1. november.

Næste ansøgningsfrist er 1. november 2017.

Fremover skal man søge om aktivitetsstipendier gennem vores online ansøgningsskema, som tilgås gennem følgende link:

Ansøgningsskema til aktivitetsstipendier

Afrapportering

Afrapportering sker elektronisk gennem følgende link:

Afrapportering for aktivitetsstipendier