– Vi har opbygget en omfattende fortalervirksomhed – for at skabe øget fokus på udsatte børns vilkår – ved at samarbejde med politiske beslutningstagere, civilsamfundet, donorer og medier

– Vi sætter spotlight på børnefattigdom, børnerettigheder og ungdomskriminalitet som temaer i samfundet

– Vi deltager i den offentlige debat med indlæg og reportager i dag- og fagblade

– Vi er med til at rapportere til FN’s Børnekomité om, hvordan forholdene er for børn i Dammark

– Vi afgiver høringssvar på det sociale, det juridiske og det uddannelsesmæssige område

– Vi sætter fokus på en nødvendig styrkelse af social forebyggelse

– Vi synliggør vilkårene for anbragte børn – og synliggør dermed behovet for nye indsatser

– Vi har foretræde for relevante politikere og myndigheder

– Vi holder en årlig konference på Christiansborg med et aktuelt børne- og ungdomspolitisk emne

– Vi uddeler Børnesagsprisen til en person eller en institution, der har markeret sig effektivt og nytænkende for at forbedre forholdene for fattige og udsatte børn

– Vi publicerer rapporter, der dokumenterer problematikker for fattige og udsatte børn og unge

SE OGSÅ: BØRNESAGENS FÆLLESRÅD I MEDIERNE