Eurochild Konferencen 2018, med deltagelse af over 100 børn, sluttede med 3 konkrete anbefalinger til, hvordan børn og unge involveres og inddrages i offentlig beslutningstagning.

Konferencen Building a better Europe with children: All aboard løb over 3 dage og over 1/3 af deltagerne var under 18 år, inklusive medlemmer af det lokale The Children’s City Council fra konferencebyen Opatija i Kroatien.

The Children’s City Council

Øvrige deltagere var praktikere, fagprofessionelle, researchere, civilsamfundsaktører, politikere og beslutningstagere fra hele Europa. Danmark var repræsenteret af Geert Jørgensen, der bl.a. er tidligere formand for Børnesagens Fællesråd og i dag er medlem af bestyrelsen i Eurochild.

Konferencen fokuserede på positive eksempler på, hvordan det lykkes beslutningstagere – både lokalt, nationalt og på europæisk plan – at respektere børns ret til indflydelse på beslutninger, der vedrører dem og sluttede med 3 konkrete anbefalinger til de europæiske regeringer:

⇒ Alle regeringer i Europa bør gøre undervisning om børns ret til inddragelse til en obligatorisk del af undervisningsplanen i alle skoler.

⇒ Alle regeringer i Europa bør gennemføre en inkluderende deltagelsesstrategi for ALLE børn, der for-pligter lokale, regionale og nationale beslutningstagere til at tage hensyn til børns synspunkter.

⇒ Alle regeringer i Europa bør være forpligtet til at undersøge og fremlægge evidens for betydningen af børns inddragelse i dagsordenen, påvirkning af beslutninger og følge op på disse.

Se billeder fra konferencen HER

Tjek konferencens hashtag – #EurochildConf – på Twitter

Eurochild blev stiftet i 2004 og har i dag 171 medlemmer i 34 lande. 22 nationale netværk af børneorganisationer, der arbejder med børns rettigheder er blevet udpeget til National Partner Networks. I Danmark er Børnesagens Fællesråd, udpeget til National Partner Network.

Eurochild bliver støttet økonomisk af ”EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014-2020”, fondsmidler, medlemsbidrag og donationer.