Overtræder Danmark forbuddet mod tortur, når børn frarøves deres barndom på Sjælsmark?

I Sjælsmark er en kaserne blevet omdannet til udrejsecenter for afviste børnefamilier. Her er det meningen, at familierne skal bo midlertidigt og kortvarigt, indtil de kan tvangsdeporteres eller selv vælger at rejse. For mange er der dog langtfra tale om et kortvarigt ophold.

Både fordi forældrene i mange tilfælde frygter for familiens sikkerhed i hjemlandet og derfor ikke frivilligt tør rejse tilbage, og fordi der ikke altid findes tilbagetagelsesaftaler med de pågældende lande – hvilket er nødvendigt, hvis familierne ikke samarbejder.

Omkring 45 børn har boet på centret i over et år. Ombudsmanden har kritiseret de svære og livsbegrænsende forhold. De sociale myndigheder i Hørsholm har gjort opmærksom på, at de modtager adskillige indberetninger om børn på centret, som lever under forhold, der kan skade deres sundhed og udvikling. At vi behandler mennesker på denne måde i Danmark er unødigt og under al kritik!

Sådan lyder det i en kronik i Berlingske Tidende, som Børnesagens Fællesråd ved konstitueret sekretariatschef Esben de Place er medunderskriver på. Kronikken kommer som opfølgning på en rapport
til Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig Behandling, som Børnesagens Fællesråd sammen med 12 andre civilsamfundsorganisationer har fremsendt som optakt til Komiteens besøg i Danmark i denne måned.

Europarådets Komité for Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig Behandling undersøger løbende forholdene i alle medlemslandene. Deres besøg i Danmark begyndte 4. april og Komitéens konklusioner vil være at finde i en offentligt tilgængelig rapport senere på året.

Overholdelsen af menneskerettighederne er ikke en blødsøden tilgang til, hvordan et samfund bør indrettes. Det er derimod opskriften på, hvordan man indretter et levedygtigt, stabilt, sikkert og sundt demokrati, hedder det i kronikken, der opfordrer regeringen til at gå til Komitéens med åben pande og med ønsket om konstruktiv og løsningsorienteret dialog, så der kan blive taget hånd om problemerne.

Kronikken ligger online til abonnenter HER og kan læses i PDF-version HER

Kronikken er skrevet af:

Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
Claus Juul, juridisk konsulent, Amnesty International
Peter Scharff Smith, professor i retssociologi, Oslo Universitet
John Hatting, landsformand i Kriminalforsorgsforeningen
Line Bøgsted, juridisk konsulent i Dansk Flygtningehjælps asylafdeling
Bodil Philip og Arne Stevns, medlemmer af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Esben de Place, konstitueret sekretariatschef i Børnesagens Fællesråd
Jørgen Estrup, landsformand i FN-Forbundet
Niels-Erik Hansen, bestyrelsesmedlem i Foreningen af Udlændingeretsadvokater
Michala Bendixen, formand for Refugees Welcome
Frederik Jepsen, medlem i Landsforeningen Krim.