ÅRETS BØRNE- OG UNGEPOLITISKE HØRING UDSKYDES

Grundet udviklingen af situationen omkring coronavirus/COVID19 og medfølgende risiko for smittespredning i befolkningen, har Børnesagens Fællesråd – ud fra sundhedsmyndighedernes kyndige vejledninger – truffet en nødvendig beslutning om at udskyde Børne- og Ungepolitisk Høring. De tilmeldte er blevet kontaktet.

Arrangementet forventes at blive rykket til efteråret, og vi vil snarest muligt vende tilbage med den nye dato for høringen.

Børnesagens Fællesråd er meget stolte over det program, vi havde planlagt i år og er glade for den store interesse, der har været for høringen. Derfor håber vi også på lige så stor tilslutning, når den nye dato for høringen ligger fast.

Tak for jeres forståelse & pas godt på hinanden.

 

 

STED: Fællessalen i Folketinget, Christiansborg, København

TID: UDSKUDT

Når vi har fastsat en ny dato for høringen, vil du kunne tilmelde dig her.

Antallet af pladser er begrænset. Tilmelding er nødvendig.

Se det foreløbige program her

 

Hvordan er det at være barn og ung i Danmark, når man ikke i år kan komme på sommerferie eller fejre sin fødselsdag som alle andre, eller at der ikke alle dage er en madpakke med i tasken?

Når et barn kun har én barndom, hvilken betydning har fattigdom helt konkret for barnet her og nu, men også på længere sigt gennem et ungdoms- og voksenliv?

Disse spørgsmål blandt andre danner grundlaget for den årlige Børne- og ungepolitiske Høring onsdag d. 18. marts 2020, hvor Børnesagens Fællesråd indkalder til åben høring på Christiansborg. Sammen med borgere, fagpersoner, forskere, politikere og interesseorganisationer, diskuterer vi hvert år samfundsforhold, der påvirker børn og unge i udsatte og sårbare positioner.

I år vil årets høring bære temaet: “Fattigdom og dens konsekvenser set fra barnets perspektiv”

Til høringen vil der bl.a. være mulighed for at høre oplæg fra Social- og indenrigsminister Astrid Krag; direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen; direktør fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og VIVE-forsker Rune V. Lesner. Herefter vil der være en engageret paneldebat med deltagelse af fem socialordførere med bred repræsentation af Folketingets partier.

Under årets høring vil Statsminister Mette Frederiksen samtidigt overrække Børnesagsprisen 2020, der hvert år uddeles af Børnesagens Fællesråd for en ekstraordinær indsats ydet for børn og unge i udsatte positioner.

Fokus på fattigdom

På Folkemødet 2019 overtog Børnesagens Fællesråd stafetten mod børnefattigdom, der hvert år uddeles af netværket ”Børn i fattigdom – NEJ TAK!”. Derfor sætter Børnesagens Fællesråd – med denne høring som ramme –  særligt fokus på barnets perspektiv ved det at vokse op i fattigdom.

I et markant dansk forskningsstudie fra 2017 er det påvist, at fattigdom i barndommen kan få langsigtede og vidtrækkende konsekvenser for et senere ungdoms- og voksenliv og kan have betydning for mulighederne for at gennemføre uddannelse, få og fastholde job mv. Særligt gældende har det vist sig for teenagere – hvis familie lever i relativ fattigdom – hvor blot ét år i fattigdom i det tidlige ungdomsliv kan have afgørende socioøkonomiske konsekvenser for deres senere voksentilværelse (Lesner 2017).

Hvor ovenstående studie påviser, at fattigdom kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge, er det samtidigt vigtigt at medtænke de mange andre faktorer, der kan spille ind og have betydning for tilværelsen for børn og unge, der i dag vokser op i fattigdom: psykisk og fysisk sygdom hos forældre, mangel på uddannelse hos forældre, tab af arbejde, tab af bolig, uforudsete hændelser mv. (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2019). Fattigdom bør derfor ses i lyset af andre sociale forhold end blot de økonomisk isolerede og kan kræve en bred socialpolitisk indsats at bekæmpe, hvilket Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyser også påpeger (2019).

I Børnesagens Fællesråd mener vi, det er afgørende at fastholde et politisk fokus på, hvordan fattigdom reelt materialiserer sig for de 61.200 børn og unge, der i dag lever i fattigdom i Danmark (seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Ser vi nærmere på Børnerådets analyse af afsavn hos børn og unge fra 2016, viser undersøgelsen også at børn og unge, der vokser op i fattigdom, oplever afsavn ved ikke at kunne holde eller deltage i fødselsdage eller at der ikke er råd til at gå til fodbold med kammaraterne. Disse afsavn kan endvidere indirekte medføre at udelukke dem socialt, hvor netop børnefødselsdage og fritidsaktiviteter kan være en vigtig nøgle ind til afgørende og givende fællesskaber for alle børn og unge.

Børnesagens Fællesråd ser frem til at byde alle velkommen til årets Børne- og Ungepolitiske Høring til faglige og politiske oplæg og til en vigtig fælles debat om fattigdom og dens konsekvenser set fra barnets perspektiv.

Programmet, der fortsat er under udarbejdelse, vil løbende blive opdateret her

Læs mere om analyser af fattigdom for børn og unge her:

Mødrehjælpens undersøgelse af børnefattigdom i Danmark (2019)

Artikel fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2019

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds sammenfattende analyse af Rune V. Lesners studie (2017)

Analyse fra Børnerådet 2016