Sjældent har et lovforslag fra Justitsministeriet affødt så mange kritiske og bekymrede reaktioner som justitsminister Søren Pape Poulsens (K) nye lovforslag til en reform for at bekæmpe ungdomskriminalitet.

Kritikerne er generelt bekymrede for, at regeringen er ved at indføre en ny kriminel lavalder ad bagdøren og nu melder de nordiske børneombud sig på banen med frygt for at børn helt ned til 10 år får svækket deres retssikkerhed.

Det sker i en fælles nordisk udtalelse fra børneombuddene i Island, Sverige, Norge, Grønland, Finland og Børnerådet i Danmark.

”De nordiske lande har en særlig status som forsvarere for børnenes rettigheder og som forbillede for andre lande. Derfor opfordrer vi vores regeringer til at sikre børns retssikkerhed ved mistanke om kriminalitet og til at sikre, at reaktionerne over for mindreårige, der har begået kriminalitet, altid tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet”, hedder det i udtalelsen.

Se også: Det skader at sænke kriminel lavalder

Den fælles nordiske udtalelse opfordrer til, at alle børns retssikkerhed respekteres ved mistanke om kriminalitet, bl.a. ved at iagttage formodningen om deres uskyld, til det modsatte er bevist. Børn, der alene mistænkes for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, må ikke behandles som kriminelle uden at have almindelige garantier for retssikkerhed, hedder det.

Se også: Nedsættelse af den kriminelle lavalder ad bagvejen?

Erklæringen ligger på linje med det høringsvar, som Børnesagens Fællesråd d. 28. september 2018 afgav til Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Her hedder det – blandt meget andet – at der ”i lovudkastet er en række straffende og isolerende tiltag over for de 10 – 14 årige, som Børnesagens Fællesråd ikke kan anbefale”.

Se hele høringssvaret fra Børnesagens Fællesråd HER

Det vil ikke gavne hverken de unge eller samfundet, hvis den kriminelle lavalder bliver sænket, mener Ole Bjerre Jakobsen, der er generalsekretær i Jysk Børneforsorg/Fredehjem og næstformand i Børnesagens Fællesråd. Klik på billedet og læs hans debatindlæg, der har været bragt i Kristeligt Dagblad